Handtekeningafbeelding

Met ABBYY FineReader kunt u een handtekeningafbeelding toevoegen aan uw PDF-documenten.

  1. In de PDF-gereedschappen- werkbalk klikt u op > Handtekening maken van afbeelding....
    Als u al handtekeningen heeft gemaakt, selecteert u een handtekening uit de lijst met beschikbare handtekeningen. U kunt ook klikken op Andere handtekening > Handtekening maken van afbeelding...
  2. In het Handtekening aanmaken vanuit Afbeelding dialoogvenster. Klik op Openen om een afbeeldingsbestand te selecteren of klikt u op Plakken van klembord om de handtekening van het klembord te plakken.
  3. U kunt de grootte van uw handtekening aanpassen en de achtergrond transparant maken.
  4. Klik op Opslaan.
  5. Plaats de handtekening op de gewenste plek op de pagina.
  6. U kunt de grootte van de handtekening aanpassen, de handtekening draaien of deze verplaatsen naar een andere plek in het document.

Vervolgens verschijnt de handtekeningafbeelding in het document.

U kunt zoveel handtekeningen als u wilt toevoegen aan het document.

U kunt een handtekeningafbeelding bewerken of verwijderen. Zie ook: Teksthandtekening.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.