DjVU-instellingen

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

Opslagmethode

Afhankelijk van de manier waarop u het elektronische document wilt gebruiken, selecteert u één van de onderstaande opties:

  • Tekst onder het paginabeeld
    Deze optie slaat de gehele pagina op als een afbeelding en plaatst de herkende tekst eronder. Zo krijgt u een doorzoekbaar DjVu-document dat er exact hetzelfde uitziet als het oorspronkelijke document.
  • Alleen paginabeeld
    Deze optie slaat de exacte afbeelding van de pagina op. Het uitvoerbestand zal er vrijwel hetzelfde uitzien als het oorspronkelijke document, maar de tekst in het document is niet doorzoekbaar.

Illustratie-instellingen

Documenten met veel illustraties hebben veel opslagruimte nodig. U kunt de kwaliteit van de illustraties en de omvang van het bestand regelen met de opties in de Afbeeldingskwaliteit vervolgkeuzelijst.

Tip. Om de instellingen voor het opslaan van illustraties te wijzigen, klikt u op Aanpassen... . In het Aangepaste instellingen dialoogvenster selecteert u de gewenste instellingen en klikt u op OK .

Meerdere lagen

De DjVu-indeling gebruikt een speciale compressietechniek die een pagina-afbeelding opdeelt in lagen en verschillende compressietechnieken toepast op elk van de lagen. Standaard bepaalt ABBYY FineReader automatisch of meerlaagse compressie moet worden gebruikt voor een pagina (d.w.z. dat de Meerdere lagen- optie is ingesteld op Automatisch ). Stel de Meerdere lagen- optie in op Altijd aan als u meerlaagse compressie wilt gebruiken voor alle pagina's of op Altijd uit als u geen meerlaagse compressie wilt gebruiken.

Metadata van document behouden, zoals auteurs en trefwoorden

De metadata blijven behouden als u het document opslaat. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de metadata van het document, klikt u op de Metadata bewerken.... knop om de gewenste wijzigingen door te voeren en klikt u op OK .

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.