תבניות נוספות

בחלון משימה חדשה, ניתן להמיר תמונות ומסמכי PDF לתבניות נפוצות (‎*.pptx‏, ‎*.odt‏, ‎*.html‏, ‎*.epub‏, ‎*.fb2‏, ‎*.rtf‏, ‎*.txt‏, ‎*.csv‏, ‎*.djvu) ולשלב קבצים מרובים למסמך אחד.

המרת קובץ אחד או יותר

 1. לחץ על הכרטיסייה Open, ולאחר מכן לחץ על Convert toother formats.
 2. בתיבת הדו-שיח שתיפתח, בחר קובץ אחד או יותר להמרה.
 3. ציין הגדרות המרה. הגדרות אלה קובעות את המראה ואת המאפיינים של מסמך הפלט.
  1. Select output format בחר תבנית שאליה ברצונך להמיר את הקובץ.
  2. OCR languages בחר את שפות המסמך שלך. ראה גם: שפות זיהוי תווים אופטי (OCR)‏.
  3. More options... פותח את הכרטיסייה המתאימה של תיבת הדו-שיח Format Settings.
 4. הוסף או הסר קבצים לפי הצורך.
 5. לחץ על הלחצן המרה ל-<format>.
 6. ציין תיקיית יעד עבור קובץ הפלט.
  בסיום המשימה, הקובץ הנוצר יוצב בתיקייה שציינת.

שילוב קבצים

 1. לחץ על הכרטיסייה Open, ולאחר מכן לחץ על Convert toother formats.
 2. בתיבת הדו-שיח שתיפתח, בחר את הקבצים שתרצה להמיר.
 3. ציין הגדרות המרה.
 4. הוסף או הסר קבצים לפי הצורך.
 5. סדר את הקבצים בסדר הרצוי, ובחר באפשרות Combine all files into one document.
 6. לחץ על הלחצן המרה ל-<format>.
 7. ציין שם ותיקיית יעד עבור קובץ הפלט.
  בסיום המשימה, המסמך הנוצר יוצב בתיקייה שציינת.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.