Představení aplikace ABBYY FineReader 12

Aplikace ABBYY FineReader je program pro optické rozpoznávání znaků (OCR), který převádí naskenované dokumenty, dokumenty PDF a obrazové soubory (včetně digitálních fotografií) do formátů s možností úprav.

Výhody aplikace ABBYY FineReader 12

Rychlé a přesné rozpoznávání

 • Technologie rozpoznávání OCR použitá v aplikaci ABBYY FineReader rychle a přesně rozpoznává jakýkoli dokument a zachovává jeho originální formátování.
 • Díky technologii adaptivního rozpoznávání dokumentu (ADRT®) společnosti ABBYY aplikace ABBYY FineReader umožňuje analýzu a zpracování dokumentů najednou a vcelku, a nikoli po jednotlivých stránkách. Tento postup zachová strukturu zdrojového dokumentu včetně formátování, hypertextových odkazů, e-mailových adres, záhlaví a zápatí, titulků obrázků a tabulek, číslování stránek a poznámek pod čarou.
 • Aplikace ABBYY FineReader je prakticky imunní vůči vadám tisku a dokáže rozpoznat texty vytištěné prakticky libovolným typem písma.
 • Aplikace ABBYY FineReader dokáže rozpoznat fotografie textu pořízené běžným fotoaparátem nebo mobilním telefonem. Dalším předběžným zpracováním obrazu se dokáže výrazně zvýšit kvalita fotografií, což má za následek přesnější rozpoznávání OCR.
 • Z důvodu rychlejšího zpracování aplikace ABBYY FineReader efektivně využívá vícejádrové procesory a nabízí speciální režim černobílého zpracování pro dokumenty, v nichž není nutno zachovat barvy.

Podporuje většinu světových jazyků*

 • Aplikace ABBYY FineReader dokáže rozpoznat texty napsané jakýmkoli ze 190 jazyků, které podporuje, a dokonce kombinací těchto jazyků. K podporovaným jazykům patří arabština, vietnamština, korejština, čínština, japonština, thajština a hebrejština. Aplikace ABBYY FineReader dokáže automaticky rozpoznat jazyk dokumentu:

Možnost kontroly výsledků OCR

 • Aplikace ABBYY FineReader má vestavěný textový editor, jenž umožňuje porovnávání rozpoznaných textu s originálními obrazy a provádění nezbytných změn.
 • Nejste-li spokojeni s výsledky automatického zpracování, můžete ručně zadat oblasti obrázků, které se mají sejmout, a provést výuku programu v rozpoznávání méně obvyklých a nezvyklých písem.

Intuitivní uživatelské rozhraní

 • Program je vybaven řadou přednastavených automatizovaných úloh, které pokrývají většinu běžných scénářů užití rozpoznávání OCR a umožňují převádění skenů, souborů PDF a obrazových souborů na upravitelné dokumenty pouhým kliknutím na tlačítko. Integrace s aplikacemi Microsoft Office a Průzkumník Windows znamená, že dokumenty lze rozpoznávat přímo z programů Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel nebo jednoduše po kliknutí pravým tlačítkem myši na soubor v počítači.
 • Program podporuje běžné klávesové zkratky potáhnutí prstem po dotykové obrazovce operačního systému Windows, např. pro posouvání, přibližování či oddalování obrázků.

Rychlé uvádění

 • Rozpoznané části lze rychle kopírovat a vkládat do jiných aplikací. Obrazy stran se okamžitě otevřou a budou k dispozici k prohlížení, výběru a kopírování ještě před rozpoznáním celého dokumentu.

Rozpoznávání digitálních fotografií

 • Můžete pořídit snímek dokumentu digitálním fotoaparátem a aplikace ABBYY FineReader 12 rozpozná text, jako by šlo o běžný sken.

Archivace PDF

 • Aplikace ABBYY FineReader dokáže převádět papírové dokumenty nebo naskenované dokumenty PDF na dokumenty PDF a PDF/A, v nichž lze vyhledávat.
 • Kompresi MRC lze použít z důvodu snížení velikosti souborů PDF bez snížení obrazové kvality.

Podporuje více formátů ukládání a služby cloudového úložiště

 • Aplikace ABBYY FineReader 12 dokáže ukládat rozpoznané texty do formátů aplikací Microsoft Office (Word, Excel a PowerPoint), do formátů PDF/A a PDF s možností vyhledávání pro dlouhodobou archivaci a do oblíbených formátů elektronických knih.
 • Výsledky lze ukládat buď lokálně, nebo prostřednictvím služeb cloudových úložišť (Google Drive, Dropbox a SkyDrive) a jsou přístupné z jakéhokoli místa na světě. Aplikace ABBYY FineReader 12 také dokáže exportovat dokumenty přímo do aplikací Microsoft SharePoint Online a Microsoft Office 365.

Zahrnuje dvě bonusové aplikace — ABBYY Business Card Reader a ABBYY Screenshot Reader

 • Aplikace ABBYY Business Card Reader (k dispozici pouze s verzí ABBYY FineReader 12 Corporate) je praktický nástroj pro zachycování dat z navštívenek a jejich ukládání přímo do aplikací Microsoft® Outlook®, Salesforce a dalších softwarových nástrojů pro správu kontaktů.
 • Aplikace ABBYY Screenshot Reader je nenáročný program, který dokáže pořizovat snímky obrazovky, a to celého okna i vybraných oblastí, a rozpoznávat text uvnitř těchto snímků.

Bezplatná technická podpora pro registrované uživatele

* Seznam podporovaných jazyků se může v různých verzích produktu lišit.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.