Co je nového v aplikaci ABBYY FineReader verze 12

Níže následuje krátký přehled hlavních nových funkcí a zlepšení, které přicházejí s aplikací ABBYY FineReader 12.

Zvýšená přesnost rozpoznávání

Nová verze aplikace ABBYY FineReader přináší přesnější rozpoznávání OCR a lépe zachovává originální formátování dokumentů díky vylepšením v původní speciální technologii společnosti ABBYY - Technologii adaptivního rozpoznávání dokumentu (ADRT). Program nyní lépe rozpoznává styly dokumentu, nadpisy a tabulky, takže po rozpoznání již nemusíte dokumenty přeformátovávat.

Jazyk rozpoznávání

Aplikace ABBYY FineReader 12 nyní dokáže rozpoznat texty v ruštině s přízvuky. Kvalita rozpoznávání OCR se zlepšila i v čínštině, japonštině, korejštině, arabštině a hebrejštině.

Rychlejší a příjemnější rozhraní

  • Zpracování na pozadí

Rozpoznávání obsáhlých dokumentů může trvat velmi dlouho. V nové verzi časově náročné procesy probíhají na pozadí, což znamená, že můžete pokračovat v práci na těch částech dokumentu, které již byly rozpoznány. Nyní již nemusíte čekat, až bude proces rozpoznávání OCR dokončen, abyste mohli upravovat oblasti obrazu, zobrazovat nerozpoznané stránky, vynuceně spouštět rozpoznávání OCR určité oblasti obrazu, přidávat stránky z jiných zdrojů nebo měnit pořadí stránek v dokumentu.

  • Rychlejší načítání obrazů

Obrazy stránek budou v programu, jakmile naskenujete papírové originály, takže můžete okamžitě zobrazit výsledky skenování a vybrat stránky a oblasti obrazu, které se mají rozpoznat.

  • Snazší uvádění

Jakákoli oblast obrazu obsahující text, obrázky nebo tabulky může být snadno rozpoznána a zkopírována do schránky pouhým kliknutím myši.

  • Veškeré základní operace, včetně posouvání a přibližování, jsou nyní podporovány i na dotykových obrazovkách.

Předběžné zpracování obrazu a rozpoznávání OCR na fotografiích

Vylepšené algoritmy předběžného zpracování obrazu zaručují lepší rozpoznávání textů na fotografiích a dokážou vytvořit fotografie textu, které vypadají lépe než skeny. Nové funkce oprav fotografií zahrnují automatický ořez, opravu geometrických zkreslení a vyrovnávání jasu a barev pozadí.

Aplikace ABBYY FineReader 12 umožňuje volbu možností předběžného zpracování, které chcete použít na nově přidaný obraz, takže nemusíte provádět opravy každého obrazu zvlášť.

Vyšší obrazová kvalita dokumentů k archivaci

Aplikace ABBYY FineReader 12 je vybavena novou technologií PreciseScan, která vyhlazuje znaky a zvyšuje obrazovou kvalitu skenovaných dokumentů. Výsledkem je, že se znaky nerozloží na body ani v případě, že si zobrazenou stránku zvětšíte a přiblížíte.

Nové nástroje pro ruční úpravy a výstupy rozpoznávání

Funkce ověřování a oprav byly v nové verzi rozšířeny. V aplikaci ABBYY FineReader 12 můžete rozpoznané texty formátovat v okně ověřování, jež nyní zahrnuje i nástroj pro vkládání speciálních symbolů, které se nenacházejí na běžných klávesnicích. Pro nejběžnější příkazy ověřování a oprav můžete také použít klávesové zkratky.

V aplikaci ABBYY FineReader 12 můžete vypnout/zakázat zachovávání strukturálních prvků, jako jsou záhlaví, zápatí, poznámky pod čarou, obsahy a číslování stránek. To může být nutné, pokud chcete, aby tyto prvky vypadaly jako běžný text, aby bylo dosaženo lepší kompatibility s dalšími produkty, např. překladovým softwarem či softwarem pro tvorbu elektronických knih.

Nové možnosti ukládání

  • Při ukládání výsledků rozpoznávání OCR do formátu XLSX můžete nyní ukládat obrázky, odstraňovat formátování textu a ukládat jednotlivé stránky jako sešity aplikace Microsoft Excel.
  • Aplikace ABBYY FineReader 12 dokáže vytvářet soubory ePub vyhovující specifikacím EPUB 2.0.1 a EPUB 3.0.

Zlepšená integrace se službami a aplikacemi jiných dodavatelů

Rozpoznané dokumenty nyní můžete exportovat přímo do aplikací SharePoint Online a Microsoft Office 365 a nová dialogová okna otevírání a ukládání umožňují snadný přístup ke službám cloudových úložišť, jako je např. Google Drive, Dropbox nebo SkyDrive.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.