Integrace s ostatními aplikacemi

Aplikace ABBYY FineReader 12 podporuje integraci s aplikacemi Microsoft Office a programem Průzkumník Windows. To umožňuje provádět rozpoznávání dokumentů během používání programů Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel a Průzkumník Windows.

Chcete-li rozpoznávat dokument během práce s programy Microsoft Word nebo Microsoft Excel, postupujte podle následujících pokynů.

 1. Klikněte na tlačítko v kartě ABBYY FineReader 12.
 2. V zobrazeném dialogovém okně zadejte následující:
  • Zdroj obrazu (skener nebo souboru)
  • Jazyky dokumentu
  • Možnosti uložení
 3. Klikněte na tlačítko Spustit.

Aplikace ABBYY FineReader 12 se otevře a rozpoznaný text bude odeslán do aplikace Microsoft Office.

Chcete-li rozpoznávat dokument během práce s programem Microsoft Outlook, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Otevřete Microsoft Outlook.
 2. Vyberte zprávu s jedním nebo více přiloženými dokumenty.

Tip: Nechcete-li rozpoznávat všechny dokumenty z přílohy e-mailové zprávy, můžete vybrat jen některé dokumenty.

 1. V kartě ABBYY FineReader 12 klikněte na tlačítko Převést obrázek nebo přílohu PDF.
 2. V zobrazeném dialogovém okně zadejte následující:
  • Jazyky dokumentu
  • Možnosti uložení
 3. Klikněte na tlačítko Spustit.

Tip: Pokud se vzhled rozpoznaného dokumentu významně liší od vzhledu zdrojového dokumentu, zkuste použít jiné nastavení rozpoznávání, případně zadejte textové oblasti ručně. Více informací o nastavení rozpoznávání naleznete v části "Tipy pro zvýššení kvality rozpoznávání OCR".

Otevření obrazu nebo souboru PDF z programu Průzkumník Windows:

 1. Vyberte soubor v programu Průzkumník Windows.
 2. Levým tlačítkem myši klikněte na soubor a poté na položkuAplikace ABBYY FineReader 12 > Otevřít v aplikaci ABBYY FineReader 12 v místní nabídce.

Poznámka: Pokud formát vybraného souboru není aplikací ABBYY FineReader 12 podporován, jeho místní nabídka nebude tyto položky obsahovat.

Aplikace ABBYY FineReader 12 se spustí a obraz z vybraného souboru bude přidán do nového dokumentu aplikace FineReader. Pokud je již aplikace ABBYY FineReader spuštěna a je otevřen dokument aplikace FineReader, obraz se přidá do dokumentu aplikace FineReader.

Pokud se tlačítko aplikace ABBYY FineReader na panelu nástrojů sady Microsoft Office ani v pásu karet nezobrazuje...

Pokud se panel aplikace ABBYY FineReader 12 na panelu nástrojů sady Microsoft Office nezobrazuje:

 • Klikněte na položku ABBYY FineReader 12 v místní nabídce panelu nástrojů aplikace Microsoft Office.

Pokud pás karet ani panel nástrojů aplikace Microsoft Office neobsahují tlačítko ABBYY FineReader 12, aplikace FineReader 12 nebyla během instalace s touto aplikací integrována. Integrace s aplikacemi Microsoft Office může být v případě ruční instalace aplikace FineReader 12 zakázána.

Povolení integrace:

 1. V panelu úloh klikněte na tlačítko Start a poté klikněte na položku Ovládací panely > Programy a funkce.

Poznámka:

 • V operačním systému Microsoft Windows XP se tato položka nazývá Přidat nebo odebrat programy.
 • V systému Microsoft Windows 8 stiskněte kombinaci kláves WIN + X a potom v nabídce, která se otevře, klikněte na položku Programy a funkce.
 1. Ze seznamu nainstalovaných programů vyberte ABBYY FineReader 12 a klikněte na tlačítko Změnit.
 2. Požadované součásti vyberte v dialogovém okně Uživatelské nastavení.
 3. Řiďte se pokyny průvodce instalací.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.