Automatizace a plánování OCR

Zpracování více dokumentů často znamená několikanásobné opakování totožných činností. Aplikace ABBYY FineReader obsahuje integrované automatizované úlohy, které umožní provádět běžné operace jediným kliknutím. Potřebujete-li větší flexibilitu, můžete vytvářet vlastní automatizované úlohy z široké nabídky dostupných kroků zpracování.

Aplikace ABBYY FineReader zahrnuje ABBYY Hot Folder, plánovací aplikaci, jež vám umožní zpracovávat dokumenty v době, kdy se počítač nepoužívá, např. v noci. Plánované úlohy lze vytvořit pro specifické složky a mají všechna nezbytná nastavení pro otevírání obrazů, rozpoznávání a ukládání.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.