Настройка на свойства на област

Когато извършвате автоматичен анализ на документ, ABBYY FineReader определя различни типове области в страниците на документа (като таблици, изображения, текст и баркодове). Програмата анализира също и структурата на документа и определя заглавията и другите елементи на оформлението, като горни и долни колонтитули, заглавия на изображения и диаграми и др.

Можете ръчно да промените неправилно дефинираните свойства в някои текстови и таблични области.

  1. Изберете областта в прозорец Изображение или прозорец Мащабиране и коригирайте свойствата в панел Свойства на областта в прозорец Изображение.

Панелът Свойства на областта Ви позволява да настроите следните свойства:

Забележка:

  • Използвайте бутоните / за придвижване наляво и надясно в панела за свойства, ако прозорец Изображение не е достатъчно широк за показване на целия панел за свойства.
  • Някои от свойствата на текста могат да бъдат променени от контекстното меню, което се отваря с десен бутон върху област с текст.
  1. След като направите необходимите промени, стартирайте процеса на разпознаване.

Вижте също "Ако области не са открити правилно".

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.