Групова работа в локална мрежа

ABBYY FineReader предоставя инструменти и възможности за обработка на документи в мрежа заедно с други потребители. Няколко потребители могат да споделят еднакви потребителски езици и речници за тези езици.

За да направите потребителски речници и езици достъпни за множество потребители:

 1. Създайте/отворете документ на ABBYY FineReader и изберете желаните опции за сканиране и разпознаване за документа.
 2. Задайте папка, където да се записват потребителските речници. Тази папка трябва да бъде достъпна за всички мрежови потребители.

Забележка: По подразбиране потребителските речници се записват в %Userprofile%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries.

Ако Вашият компютър е с Windows XP, пътят по подразбиране е %Userprofile%\Application Data\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries.

За да укажете папката:

 1. В меню Инструменти щракнете върху Опции…, за да отворите диалоговия прозорец Опции, щракнете върху раздел Разширени, после върху бутона Потребителски речници….
 2. В диалоговия прозорец, който се отваря, щракнете върху Преглед… и изберете папка.
 3. Запис на потребителски модели и езици в *.fbt файл:
  1. В меню Инструменти щракнете върху Опции… и после върху раздела Четене в диалоговия прозорец Опции.
  2. От Потребителски шаблони и езици изберете бутона Запис във файл….
  3. В диалоговия прозорец Опции при запис задайте име за *.fbt файла и папка, където да се съхранява този файл. Тази папка трябва да бъде достъпна за всички мрежови потребители.
 4. Сега другите потребители могат да отварят потребителските езици и речници. За да направят това, те трябва да заредят *.fbt файла, който сте създали в стъпка 3, и да укажат пътя до папката с потребителските речници, които сте създали в стъпка 2.

Важно! За да имат достъп до потребителските речници, модели и езици, потребителите трябва да имат права за четене/писане за папките, в които те се съхраняват.

За да прегледате списъка на наличните потребителски езици, отворете диалоговия прозорец Редактор Езици, като щракнете върху Редактор Езици… в меню Инструменти. Езиците са изброени в Потребителски дефинирани езици.

Когато потребителският език се използва от няколко потребители, той е на разположение "само за четене" и потребителите няма да могат да променят свойствата му. Но могат да добавят и изтриват думи от потребителски речник.

Когато речникът се редактира от потребител, той е на разположение "само за четене" за другите потребители, т.е. потребителите могат да използват този речник за разпознаване и проверка на правопис, но не могат да добавят или изтриват думи.

Всяка промяна, която потребителят направи в потребителския речник, става налична за всички потребители, които са избрали папката, в която е записан речникът. За да влязат в сила промените, потребителите трябва да рестартират ABBYY FineReader.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.