Opcje skanowania i otwierania

Aby dostosować proces skanowania i otwierania stron w programie ABBYY FineReader, można:

Dostęp do tych ustawień można uzyskać w oknach dialogowych otwierania i skanowania dokumentów (jeśli używany jest interfejs skanowania programu ABBYY FineReader 12) oraz na karcie Skanuj/Otwórz okna dialogowego Opcje (Narzędzia > Opcje…).

Ważne! Zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Opcje zostaną zastosowane tylko do nowo zeskanowanych lub otwartych obrazów.

Karta Skanuj/Otwórz okna dialogowego Opcje zawiera następujące ustawienia:

Ustawienia automatycznej analizy i rozpoznawania

Domyślnie dokumenty programu FineReader są analizowane i rozpoznawane automatycznie, ale można to zmienić. Dostępne są następujące tryby:

 • Wczytaj obrazy stron (obejmuje wstępne przetwarzanie obrazu)

Obrazy dodawane do dokumentu programu FineReader są automatycznie wstępnie przetwarzane przy użyciu ustawień z grupy opcji Przetwarzanie obrazu. Analiza i rozpoznawanie również są wykonywane automatycznie.

 • Analizuj obrazy stron (obejmuje wstępne przetwarzanie obrazu)

Wstępne przetwarzanie obrazu i analiza dokumentu są wykonywane automatycznie, ale rozpoznawanie trzeba uruchomić ręcznie.

 • Wstępnie przetwórz obrazy stron

Tylko wstępne przetwarzanie jest wykonywane automatycznie. Analiza i rozpoznawanie muszą zostać uruchomione ręcznie. Tryb ten zazwyczaj używany jest do przetwarzania dokumentów o złożonej strukturze.

Jeśli nie chcesz, aby obrazy dodawane do dokumentów programu FineReader były przetwarzane automatycznie, usuń zaznaczenie opcji Automatycznie przetwarzaj dodawane strony. Dzięki temu można szybko otwierać duże dokumenty, rozpoznawać w nich tylko wybrane strony oraz zapisywać dokumenty jako obrazy.

Opcje wstępnego przetwarzania obrazu

W programie ABBYY FineReader 12 można automatycznie usuwać typowe usterki obrazów skanowanych i zdjęć cyfrowych.

Ogólne poprawki

 • Podziel strony sąsiadujące

Program automatycznie podzieli obrazy zawierające sąsiadujące strony na dwa obrazy.

 • Wykryj orientację strony

Orientacja stron dodawanych do dokumentu programu FineReader będzie automatycznie wykrywana i w razie potrzeby poprawiana.

 • Korekta przekosów

Przekrzywione strony będą automatycznie wykrywane i poprawiane.

 • Popraw zniekształcenia trapezowe

Program będzie automatycznie wykrywał zniekształcenia trapezowe i nierówne wiersze tekstu na zdjęciach cyfrowych i skanach książek. W razie potrzeby usterki te będą poprawiane.

 • Wyprostuj linie tekstu

Program będzie automatycznie wykrywał nierówne wiersze tekstu na obrazach i prostował je, nie poprawiając zniekształceń trapezowych.

 • Inwersja obrazów

W razie potrzeby program ABBYY FineReader 12 będzie odwracał kolory obrazów, tak aby ciemny tekst znajdował się na jasnym tle.

 • Usuń kolorowe oznaczenia

Program wykryje i usunie kolorowe znaczniki i oznaczenia wykonane długopisem w celu poprawy jakości rozpoznawania zakrytego przez nie tekstu. Narzędzie to jest przeznaczone do skanowanych dokumentów z ciemnym tekstem na białym tle. Nie należy używać tego narzędzia na zdjęciach cyfrowych i dokumentach z kolorowym tłem.

 • Skoryguj rozdzielczość obrazu

Program ABBYY FineReader 12 będzie automatycznie wybierał najlepszą rozdzielczość dla obrazów i zmieniał ją w razie potrzeby.

Korekta zdjęć

 • Wykryj krawędzie strony

Niektóre zdjęcia cyfrowe mają krawędzie niezawierające żadnych przydatnych informacji. Program będzie je wykrywał i usuwał.

 • Wybiel tło

Program ABBYY FineReader będzie wybielał tło i dobierał najlepszą jasność dla obrazów.

 • Redukcja szumu ISO

Szum na zdjęciach będzie automatycznie usuwany.

 • Usuń zamazania spowodowane ruchem

Będzie zwiększana ostrość niewyraźnych zdjęć.

Uwaga: Wszystkie te opcje można wyłączyć podczas skanowania lub otwierania stron dokumentu i stosować potrzebne funkcje przetwarzania wstępnego w Edytorze obrazów. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Wstępne przetwarzanie obrazów”.

Interfejsy skanowania

Domyślnie program ABBYY FineReader korzysta z własnego interfejsu skanowania. W oknie dialogowym skanowania znajdują się następujące opcje:

Podpowiedź: Można wybrać, które funkcje wstępnego przetwarzania mają być włączone, które usterki mają być usuwane oraz czy dokument ma być analizowany i rozpoznawany automatycznie. W tym celu włącz opcję Automatycznie przetwarzaj dodawane strony i kliknij przycisk Opcje….

 • Skanowanie wielu stron:
  1. Przy użyciu podajnika automatycznego (ADF)
  2. Skanowanie dwustronne
  3. Ustawienie opóźnienia skanowania stron (w sekundach)

Jeżeli interfejs skanowania programu ABBYY FineReader 12 jest niezgodny z posiadanym skanerem, można użyć interfejsu skanera. Opis tego okna i jego elementów powinien znajdować się w dokumentacji skanera.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.