Dostosowywanie programu ABBYY FineReader do własnych potrzeb

Program ABBYY FineReader ma przyjazny dla użytkownika, intuicyjny i nastawiony na rezultaty interfejs, który pozwala na łatwe korzystanie z programu bez żadnego dodatkowego szkolenia. Nowi użytkownicy mogą praktycznie natychmiast korzystać ze wszystkich podstawowych funkcji.

Interfejs programu ABBYY FineReader można łatwo dostosować do własnych potrzeb.

Można:

i wiele więcej.

Szczegółowe informacje:

1/14/2020 5:26:20 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.