Tworzenie niestandardowych zadan automatycznych

(dotyczy tylko produktu ABBYY FineReader Corporate)

Jeśli trzeba wykonać czynności niedostępne w standardowych zadaniach automatycznych, można utworzyć własne zadania automatyczne.

 1. W oknie Zadanie kliknij kartę Moje zadania, a następnie kliknij przycisk Utwórz nowy.
 2. W oknie dialogowym Ustawienia zadań w polu Nazwa zadania wprowadź nazwę zadania.
 3. W panelu po lewej stronie wybierz typ dokumentu programu ABBYY FineReader dla zadania:
  • Utwórz nowy dokument

Wybór tej opcji spowoduje utworzenie nowego dokumentu ABBYY FineReader w chwili uruchomienia zadania. Następnie zdefiniuj opcje przetwarzania dokumentu. Można wybrać globalne opcje programu lub zdefiniować opcje dla tego konkretnego zadania.

 • Wybierz istniejący dokument

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby zadanie przetwarzało obrazy z istniejącego dokumentu programu FineReader. Konieczne będzie podanie dokumentu programu FineReader albo wybranie opcji wyświetlania przez program prośby o wybranie dokumentu przy każdym uruchomieniu zadania.

 • Użyj bieżącego dokumentu

Ta opcja powoduje przetworzenie obrazów z aktywnego dokumentu programu ABBYY FineReader.

 1. Wybierz sposób pozyskiwania obrazów:
  • Otwórz obraz lub plik PDF

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz aby zadanie przetwarzało obrazy lub dokumenty PDF z folderu. Konieczne będzie podanie folderu albo wybranie opcji wyświetlania przez program prośby o wybranie folderu przy każdym uruchomieniu zadania.

 • Skanuj

W przypadku wybrania tej opcji należy zeskanować strony.

Uwaga:

 • Ta czynność jest opcjonalna, jeśli wcześniej wybrano opcję Wybierz istniejący dokument lub Użyj bieżącego dokumentu.
 • W przypadku dodawania obrazów do dokumentu, który zawierał już obrazy, zostaną przetworzone tylko dodawane obrazy.
 • Jeśli przeznaczony do przetworzenia dokument programu ABBYY FineReader zawiera zarówno rozpoznane, jak i przeanalizowane strony, to rozpoznane strony nie będą ponownie przetwarzane, a przeanalizowane strony zostaną rozpoznane.
 1. Dodaj czynność Analizuj, aby wykrywać obszary obrazów i skonfiguruj ją:
  • Automatycznie przeanalizuj układ strony, a następnie ręcznie dopasuj obszary

Program ABBYY FineReader przeanalizuje obrazy i zidentyfikuje na nich obszary na podstawie ich zawartości.

 • Narysuj obszary ręcznie

Program ABBYY FineReader poprosi użytkownika o ręczne zaznaczenie obszarów.

 • Użyj szablonu obszarów

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz użyć istniejącego szablonu obszaru podczas analizy dokumentu przez program. Konieczne będzie podanie szablonu albo wybranie opcji wyświetlania przez program prośby o wybranie szablonu przy każdym uruchomieniu zadania. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Używanie szablonów obszaru”.

 1. Dodaj czynność Rozpoznane, jeśli chcesz, aby obrazy były rozpoznawane. Program zastosuje opcje rozpoznawania zdefiniowane w kroku 3.

Uwaga: wraz z krokiem Rozpoznane automatycznie dodawany jest krok Analizuj.

 1. Dodaj Rozpoznane, aby zapisać rozpoznany tekst w wybranym formacie, wysłać tekst lub obrazy pocztą elektroniczną lub utworzyć kopię dokumentu programu ABBYY FineReader. Zadanie może zawierać wiele kroków Rozpoznane:
  • Zapisz dokument

Tutaj można zdefiniować nazwę pliku, jego format, opcje oraz folder zapisu.

Uwaga: aby nie musieć określać folderu za każdym razem po uruchomieniu zadania, zaznacz opcję Utwórz podfolder z oznakowaniem czasowym.

 • Wyślij dokument

Ta czynność służy do określania programu, w którym ma zostać otwarty dokument wynikowy.

 • Wyślij dokument przez e-mail

Tutaj można zdefiniować nazwę pliku, jego format, opcje oraz adres e-mail, na który plik ma zostać wysłany.

 • Zapisz obrazy

Tutaj można zdefiniować nazwę pliku, jego format, opcje oraz folder zapisu obrazu.

Uwaga: aby zapisać wszystkie obrazy w jednym pliku, wybierz opcję Zapisz jako jeden wielostronicowy plik obrazu (tylko formaty TIFF, PDF, JB2, JBIG2 oraz DCX).

 • Wyślij obrazy pocztą elektroniczną

Tutaj można zdefiniować nazwę pliku, jego format, opcje oraz adres e-mail, na który plik obrazu ma zostać wysłany.

 • Zapisz dokument programu FineReader

Tu można określić folder zapisu dokumentu programu ABBYY FineReader.

Zdefiniuj opcje zapisywania wyników. Można wybrać globalne opcje programu aktywne w czasie zapisywania lub zdefiniować opcje dla tego konkretnego zadania.

 1. Usuń wszystkie niepotrzebne kroki z zadania przy użyciu przycisku .

Uwaga: czasami usunięcie jednego kroku powoduje usunięcie także innego. Na przykład, wraz z krokiem Analizuj usunięty zostanie krok Rozpoznane, ponieważ nie można przeprowadzić rozpoznawania bez analizy obrazu.

 1. Po skonfigurowanie wszystkich potrzebnych kroków, kliknij przycisk Zakończ.

Nowo utworzone zadanie pojawi się na karcie Moje zadania okna Zadanie. Zadanie można zapisać w oknie Menadżer zadania (aby je otworzyć, kliknij pozycję menu Narzędzia > Menedżer zadań…).

Można też załadować wcześniej utworzone zadanie: na karcie Moje zadania kliknij Załaduj z dysku i wybierz plik zawierający potrzebne zadanie.

W programie ABBYY FineReader można modyfikować, kopiować, usuwać, importować oraz eksportować własne zadania automatyczne. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Zadania automatyczne”.

1/14/2020 5:26:20 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.