שילוב עם Windows Explorer

ABBYY FineReader משתלב עם Windows Explorer. כתוצאה מכך, הפקודות של ABBYY FineReader יופיעו כאשר תלחץ עם הלחצן הימני על קובץ בכל אחת מהתבניות הנתמכות, וכך תוכל לפתוח ולערוך מסמכי PDF, לבצע זיהוי תווים אופטי (OCR) בקובצי תמונה, להמיר קבצים, לשלב קבצים מרובים ל-PDF אחד ולהשוות בין קבצים.

כדי לפתוח ולעבד מסמך PDF ישירות מ-Windows Explorer:

 1. ב-Windows Explorer, בחר קובץ PDF אחד או יותר.
 2. לחץ עם הלחצן הימני על הקבצים, ובחר באחת מהפקודות הבאות:
  • Edit with ABBYY FineReader 14 פותח קובצי PDF בעורך PDF
   למידע נוסף על עבודה עם מסמכי PDF בעורך PDF, עיין בדף עבודה עם מסמכי PDF.
  • Convert with ABBYY FineReader 14 - ממיר קובצי PDF לתבניות שונות:
   • Convert to searchable PDF document
   • Convert to image-only PDF document
   • Convert to Microsoft Word document
   • Convert to Microsoft Excel document
   • Convert to another format
  • Open in OCR Editor פותח קובצי PDF בעורך זיהוי התווים האופטי (OCR).
   למידע נוסף על עבודה עם עורך זיהוי התווים האופטי (OCR), עיין בדף עבודה עם עורך זיהוי התווים האופטי (OCR).
   אם בחרת קבצים מרובים ב-Windows Explorer, לחיצה על Convert with ABBYY FineReader 14 בתפריט הקיצור תפתח את החלון משימה חדשה. למידע נוסף על הגדרות ההמרה הזמינות, עיין בדפים יצירת מסמכי PDF, יצירת מסמכי Microsoft Word, יצירת מסמכי Microsoft Excel ותבניות נוספות.
  • Compare with... פותח קובצי PDF ביישום ABBYY Compare Documents.
   למידע נוסף על השוואת מסמכים, עיין בדף ABBYY Compare Documents.
  • Combine into one PDF... משלב קבצים מרובים ל-PDF אחד.
  • Compare documents... משווה שתי גרסאות של אותו המסמך.

כדי לעבד ישירות מ-Windows Explorer קבצים בתבניות שניתן לערוך:

 1. ב-Windows Explorer, בחר קובץ אחד או יותר בתבנית שניתן לערוך.
 2. לחץ עם הלחצן הימני על הקבצים, ובחר באחת מהפקודות הבאות:
  • Convert to PDF... ממיר קבצים ל-PDF.
   בעת יצירת מסמכי PDF מקובצי Microsoft Word‏, Microsoft Excel ו-Microsoft PowerPoint‏, ABBYY FineReader ישמר את מבנה המסמך המקורי ואת הסימניות וההיפר-קישורים.
  • Convert to PDF and send... ממיר קבצים ל-PDF ומצרף אותם להודעת דואר אלקטרוני.
  • Compare with... פותח קבצים ביישום ABBYY Compare Documents.
  • Combine into one PDF... משלב קבצים מרובים ל-PDF אחד.
  • Compare documents... משווה שתי גרסאות של אותו המסמך.

כדי לעבד קובצי תמונה ישירות מ-Windows Explorer:

 1. ב-Windows Explorer, בחר קובץ תמונה אחד או יותר.
 2. לחץ עם הלחצן הימני על הקבצים, ובחר באחת מהפקודות הבאות:
  • Convert with ABBYY FineReader 14 ממיר קובצי תמונה לתבניות שונות
   • Convert to searchable PDF document
   • Convert to image-only PDF document
   • Convert to Microsoft Word document
   • Convert to Microsoft Excel document
   • Convert to another format
  • Open in OCR Editor פותח קובצי תמונה בעורך זיהוי התווים האופטי (OCR).
  • Combine into one PDF... משלב קבצים מרובים ל-PDF אחד.
  • Compare with... פותח קובצי תמונה ביישום ABBYY Compare Documents.

הפקודות הזמינות בפועל בתפריט הקיצור של Windows Explorer תלויות במספר הקבצים שנבחרו ובתבניות שלהם.

If you don't see the ABBYY FineReader commands on the Windows Explorer shortcut menu...

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.