הפעלת עורך זיהוי התווים האופטי (OCR)

קיימות כמה דרכים להפעיל את עורך זיהוי התווים האופטי (OCR):

  • בחלון משימה חדשה, לחץ על:
    • New Task> Open > Open in OCR Editor
    • או על New Task > Tools > OCR Editor
    • או על New Task > File > Open in OCR Editor...
  • בעורך PDF, לחץ על:
  • פתח את תפריט ההתחלה ב-Windows, ולחץ על ABBYY FineReader 14 > עורך זיהוי תווים אופטי (OCR) של ABBYY FineReader 14 (לחלופין, לחץ על התחלה > כל התוכניות > ABBYY FineReader 14 > עורך זיהוי תווים אופטי (OCR) של ABBYY FineReader 14 ב-Windows 10).

עצה. ניתן להגדיר את עורך זיהוי התווים האופטי (OCR) כך שבעת הפעלתו הוא יפתח את הפרויקט האחרון שהיה בשימוש או ייצור פרויקט חדש. לשם כך, לחץ על New Task > Options > General ובחר באפשרות Open a new OCR project או באפשרות Open the last used OCR project.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.