הקטנת מסמכי PDF

מסמכי PDF שמכילים תמונות עמוד או מספר רב של תמונות עשויים להיות גדולים מאוד. עורך PDF מאפשר לך להקטין מסמכים מעין אלה.

  1. לחץ על File > Reduce File Size....
  2. בתיבת הדו-שיח שתיפתח, האפשרויות הבאות זמינות:
    • Image quality - בחר באפשרות זו אם ברצונך להקטין את הקובץ על-ידי הפחתת איכות התמונות שבתוך המסמך.
    • Use MRC compression (specify OCR languages below) - בחר באפשרות זו אם ברצונך להחיל את אלגוריתם הדחיסה של MRC על העמודים המזוהים, מה שיקטין באופן משמעותי את הקובץ תוך שמירה על האיכות הוויזואלית של תמונות העמוד.
    • OCR languages - הקפד לבחור את השפות הנכונות לזיהוי תווים אופטי (OCR).
  3. לחץ על Apply.

מסמך ה-PDF הדחוס ייפתח בחלון חדש.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.