העתקת תוכן ממסמכי PDF

עורך PDF מאפשר לך להעתיק טקסט, תמונות וטבלאות ממסמכי PDF ליישומים אחרים. ניתן להשתמש בתכונות אלו במסמכי PDF מכל סוג, אפילו כאלה המכילים סריקות בלבד.

בצע את השלבים הבאים כדי להעתיק טקסט:

 1. בחר את הטקסט שתרצה להעתיק.
 2. לחץ עם הלחצן הימני על הטקסט שנבחר, ולחץ על Copy Text בתפריט הקיצור, או לחץ על אחד מהסמלים בסרגל הכלים המוקפץ שיופיע מעל לטקסט.
 3. הדבק את הטקסט ביישום הרצוי.

כדי להעתיק טקסט מעמוד שכבר יש לו שכבת טקסט (בין אם מקורית או שנוצרה באמצעות תהליך זיהוי הרקע), בחר את הטקסט, לחץ עליו עם הלחצן הימני, ולחץ על Copy Text בתפריט הקיצור.

בצע את השלבים הבאים כדי להעתיק טבלה:

 1. בחר את הטבלה שתרצה להעתיק.
 2. לחץ עם הלחצן הימני על הטבלה שנבחרה, ולחץ על Copy Table בתפריט הקיצור, או לחץ על אחד מהסמלים בסרגל הכלים המוקפץ שיופיע מעל לטבלה.
  ניתן להשתמש בסרגל הכלים המוקפץ מעל לטבלה כדי לערוך את הטבלה לפני העתקתה. ניתן להוסיף לטבלה מפרידים אנכיים או אופקיים, להסיר מפרידים ולפצל או לשלב תאי טבלה.

  לא יבוצעו שינויים בטבלה בקובץ המקורי.
  לאחר עריכת הטבלה, לחץ שוב על Copy Table.
 3. הדבק את הטבלה ביישום הרצוי.

אם התוכן שהועתק שונה באופן משמעותי מהמסמך המקורי:

 • אם למסמך אין שכבת טקסט, ודא שנבחרו שפות זיהוי התווים האופטי (OCR) הנכונות.
 • אם לעמוד עם התוכן שברצונך להעתיק יש שכבת טקסט באיכות ירודה, החלף את שכבת הטקסט בשכבה חדשה.

כעת, נסה שוב להעתיק את התוכן.

בצע את השלבים הבאים כדי להעתיק קטע עמוד כתמונה:

 1. בחר את האזור שברצונך להעתיק.
 2. לחץ עם הלחצן הימני על האזור שנבחר, ולחץ על Copy Image בתפריט הקיצור, או לחץ על אחד מהסמלים בסרגל הכלים המוקפץ שיופיע מעל לאזור. אם האזור שנבחר מכיל טקסט, טקסט זה לא יזוהה, והוא יועתק כחלק מהתמונה.
 3. הדבק את התמונה ביישום הרצוי.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.