Úlohy aplikace Microsoft Excel

S využitím úloh na kartě Microsoft Excel okna Úloha můžete snadno převádět obrazy tabulek do souborů aplikace Microsoft Excel.

 1. V rozevíracím seznamu Jazyk dokumentu v horní části okna vyberte možnost jazyky dokumentu.
 2. V rozevíracím seznamu Barevný režim vyberte možnost plnobarevný nebo černobílý režim.

Důležité! Po převodu dokumentu do černobílé podoby již nelze barvy obnovit.

 1. V pravé části okna vyberte požadované možnosti dokumentu:
  • Možnosti rozvržení dokumentu
  • Chcete-li ve výstupním dokumentu zachovat obrázky, zvolte možnost Zachovat obrázky
  • Chcete-li každou stránku originálního dokumentu uložit jako samostatný sešit aplikace Microsoft Excel, zvolte možnost Pro každou stránku vytvořit samostatný list

Více informací o možnostech ukládání, které jsou k dispozici pro Microsoft Excel, je uvedeno v části "Ukládání tabulek."

 1. Klikněte na tlačítko úlohy, kterou požadujete:
  • Skenovat do aplikace Microsoft Excel slouží k naskenování tištěných dokumentů a jejich převodu do dokumentů aplikace Microsoft Excel
  • Obrázek nebo soubor PDF do aplikace Microsoft Excel slouží k převodu dokumentů PDF nebo obrazových souborů na dokumenty aplikace Microsoft Excel.
  • Fotografie do aplikace Microsoft Excel se používá k převodu fotografií dokumentů na dokumenty aplikace Microsoft Excel

Nakonec bude vytvořen nový dokument aplikace Microsoft Excel, který bude obsahovat text originálního dokumentu.

Důležité! Při spuštění vestavěné úlohy se použijí aktuálně zvolené možnosti programu. Rozhodnete-li se některé možnosti změnit, musí se úloha restartovat.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.