Možnosti skenování a otevírání

Proces skenování a otevírání stránek v aplikaci ABBYY FineReader lze upravovat následovně:

Tato nastavení jsou přístupná prostřednictvím dialogových oken pro otevírání a skenování dokumentů (používáte-li rozhraní pro skenování aplikace ABBYY FineReader 12) a na kartě Skenovat/Otevřít dialogového okna Možnosti (Nástroje > Možnosti…).

Důležité! Jakékoli změny provedené v dialogovém okně Možnosti budou použity pouze na nově naskenované/otevřené obrazy.

Karta Skenovat/Otevřít dialogového okna Možnosti obsahuje následující možnosti:

nastavení automatické analýzy a rozpoznávání

Dokumenty aplikace FineReader jsou podle výchozího nastavení analyzovány a rozpoznávány automaticky, ale toto chování lze změnit. K dispozici jsou následující režimy:

 • Přečíst obrazy stránek (včetně předběžného zpracování obrazu)

Jakékoli obrazy přidané do dokumentu aplikace FineReader jsou automaticky předběžně zpracovány s využitím nastavení ze skupiny možností Zpracování obrazu. Analýza a rozpoznávání se provádějí automaticky.

 • Analyzovat obrazy stránek (včetně předběžného zpracování obrazu)

Předběžné zpracování a analýza dokumentu se provádí automaticky, ale rozpoznávání je nutno spustit ručně.

 • Předběžně zpracovat obrazy stránek

Automaticky se provádí pouze předběžné zpracování. Analýzu i rozpoznávání je nutno spustit ručně. Tento režim se běžně používá pro dokumenty se složitou strukturou.

Pokud nechcete, aby obrazy přidávané do dokumentu aplikace FineReader byly automaticky zpracovány, zrušte volbu Stránky automaticky zpracovávat tak, jak jsou přidávány. To vám umožní rychlé otevírání velkých dokumentů, rozpoznávání pouze vybraných stránek dokumentu a ukládání dokumentů jako obrazů.

Možnosti předběžného zpracování obrazu

Aplikace ABBYY FineReader 12 umožňuje automaticky odstraňovat běžné vady skenů a digitálních fotografií.

Všeobecné opravy

 • Rozdělit protilehlé stránky

Program automaticky rozdělí obrazy obsahující protilehlé stránky na dva obrazy, z nichž každý obsahuje jednu stránku.

 • Zjistit orientaci stránky

Orientace stránek přidávaných do dokumentu aplikace FineReader se automaticky zjišťuje a v případě potřeby opravuje.

 • Opravit zešikmení obrázků

Zešikmené stránky jsou automaticky odhaleny a v případě potřeby dochází k nápravě zešikmení.

 • Opravit lichoběžníková zkreslení

Program automaticky odhalí lichoběžníkové zkreslení a nerovné řádky textu na digitálních fotografiích a skenech knih. Je-li to nutné a možné, tyto vady budou odstraněny.

 • Vyrovnat textové řádky

Program automaticky odhalí nerovné textové linie na obrazech a vyrovná je, ovšem bez opravy lichoběžníkového zkreslení.

 • Invertovat obrázky

Aplikace ABBYY FineReader 12 podle potřeby invertuje barvy obrazu tak, aby obsahoval tmavý text na světlém pozadí.

 • Odstranit barevné značky

Program detekuje a odstraní veškerá barvená razítka a značky vytvořené perem pro podporu rozpoznávání textu skrytého takovými značkami. Tento nástroj je určen pro naskenované dokumenty s tmavým textem na bílém pozadí. Tuto možnost nevolte pro digitální fotografie a dokumenty s barevným pozadím.

 • Opravit rozlišení obrázku

Aplikace ABBYY FineReader 12 automaticky určí nejlepší rozlišení pro obrazy a v případě potřeby rozlišení obrazů změní.

Korekce fotografie

 • Zjistit okraje stránky

Digitální fotografie někdy mají okraje, které neobsahují smysluplná data. Program takové okraje dokáže zjistit a odstranit je.

 • Vybělit pozadí

Aplikace ABBYY FineReader vybělí pozadí a zvolí pro obrazy nejlepší jas.

 • Redukovat ISO šum

Z fotografií se automaticky odstraní šum.

 • Odstranit pohybový efekt

Dojde ke zvýšení ostrosti rozmazaných digitálních fotografií.

Poznámka: Všechny tyto možnosti můžete při skenování a otevírání stránek dokumentu zakázat, a přesto provést požadované předběžné zpracování prostřednictvím Editoru obrázků. Podrobnosti naleznete v části "Předběžné zpracování obrazů."

Rozhraní pro skenování

Ve výchozím nastavení má aplikace ABBYY FineReader vlastní rozhraní pro skenování. Dialogové okno skenování obsahuje následující informace:

Tip: Můžete si vybrat, které možnosti předběžného zpracování chcete povolit, které vady chcete odstranit a zda má dokument být automaticky analyzován a rozpoznán. Za tímto účelem povolte možnost Stránky automaticky zpracovávat tak, jak jsou přidávány a klikněte na tlačítko Možnosti….

 • Skenování vícestránkových dokumentů
  1. Použijte automatický podavač dokumentů (ADF)
  2. Oboustranné skenování
  3. Nastavte zpoždění skenování stránek v sekundách

Není-li rozhraní pro skenování aplikace ABBYY FineReader 12 kompatibilní s vaším skenerem, můžete použít nativní rozhraní skeneru. Dokumentace skeneru by měla obsahovat popisy tohoto dialogového okna a jeho prvků.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.