Odstranění důvěrných informací

V aplikaci ABBYY FineReader 12 lze z rozpoznaných textů snadno odstranit důvěrné informace.

  1. V nabídce Nástroje klikněte na možnost Režim redigování nebo klikněte na tlačítko na hlavním panelu nástrojů.
  2. V okně Text použijte značkovač k začernění textu, který si přejete skrýt.

Tip: Pokud nějaké znaky začerníte omylem, poslední opravu můžete vzít zpět stiskem tlačítek Ctrl+Z nebo kliknutím na tlačítko Zpět na hlavním panelu nástrojů.  

  1. Uložte dokument.

Redigovaný text se ve výstupním dokumentu zobrazí jako tečky. Pokud uložený formát, který jste zvolili, podporuje text a barvy na pozadí, znaky se zobrazí jako černé čtyřúhelníky.

Chcete-li přepnout do režimu Redakce , buď

  • V nabídce Nástroje znovu klikněte na možnost Režim redigování, nebo
  • Klikněte na tlačítko na panelu nástrojů

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.