Настройки на сървъра за времево клеймо

Използването на времеви клейма намалява възможността подписът да е невалиден. Маркирането на PDF документ с времево клеймо изисква връзка със сървър за времево клеймо. За да зададете връзка със сървър за времево клеймо, щракнете върху Настройка на сървър за времево клеймо и посочете една от следните опции за сървър в диалоговия прозорец, който ще се появи:

  • По подразбиране използване на сървър за времево клеймо по подразбиране.
  • Друго посочване на URL адреса на персонализиран сървър за времево клеймо. Ако са необходими идентификационни данни за установяване на връзка с този сървър, въведете потребителското си име и парола и щракнете върху OK.
    Вашето потребителско име и парола ще бъдат криптирани и запазени на Вашия компютър в хранилище на Windows, наречено Идентификационни данни на Windows (Диспечер на идент. данни > Идентификационни данни на Windows). Няма да се изисква да въвеждате идентификационните си данни, когато се свързвате със сървъра за втори път.

Това ще посочи часа на сървъра за времево клеймо, в който документът е бил подписан, след подписа на документа.

04.03.2022 7:12:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.