Автоматизирани задачи

(само за ABBYY FineReader Corporate)

В ABBYY FineReader можете да използвате вградените и персонализирани автоматизирани задачи за обработка на Вашите документи. Можете да организирате задачите си в диалоговия прозорец Мениджър на задачи….

  • За да отворите Мениджър на задачи, изберете Инструменти> Мениджър на задачи… или натиснете Ctrl+T.

Лентата с инструменти в горния край на Мениджър на задачи съдържа бутони за създаване, промяна, копиране, изтриване, импортиране и експортиране на задачи.

За да обработите документ като използвате конкретна автоматизирана задача, стартирайте задачата от раздела Мои задачи в прозореца Задача.

Вижте също:

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.