Så jämför man Word-dokument

Download

Gör så här för att jämföra Word-dokument med föregående version:

  1. Skapa eller öppna önskat Word-dokument i Microsoft Word.
  2. I verktygsfältet ABBYY FineReader PDF 15 , klicka på  Jämför dokument med...
  3. Detta öppnar angivet dokument i ABBYY:s dokumentjämförelsefönster. Välj därefter ett annat dokument att jämföra med. Se Så jämför man dokument för mer information om hur man jämför dokument.

04.03.2022 7:13:28

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.