Integrácia s programom Microsoft Excel

Vďaka integrácii s programom Microsoft Excel môžete jednoducho použiť dokument programu Excel na vytvorenie dokumentu PDF a odoslať ho e-mailom priamo z programu Microsoft Excel.

Ako použiť dokument programu Excel na vytvorenie dokumentu PDF

Ak chcete vytvoriť a uložiť dokument PDF, postupujte takto:

 1. Vytvorte alebo otvorte vhodný dokument v programe Microsoft Excel.
 2. Na paneli nástrojov ABBYY FineReader PDF 15 kliknite na  Vytvoriť PDF.
 3. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, vykonajte nasledujúce kroky:
  1. Zadajte názov a priečinok pre výstupný dokument PDF.
  2. Vyberte Otvoriť dokument, ak potrebujete otvoriť výstupný dokument v prehliadači PDF.
  3. Kliknite na Uložiť.

V prípade potreby kliknite na Predvoľby na paneli nástrojov ABBYY FineReader PDF 15 a zadajte nastavenia pre vytváranie súborov PDF.

Dokument PDF sa uloží do zadaného priečinka a otvorí sa v prehliadači PDF, ak to určíte.

Ako použiť dokument programu Excel na vytvorenie dokumentu PDF a jeho odoslanie e-mailom

Ak chcete vytvoriť dokument PDF a odoslať ho e-mailom, postupujte takto:  

 1. Vytvorte alebo otvorte vhodný dokument v programe Microsoft Excel.
 2. Na paneli nástrojov ABBYY FineReader PDF 15 kliknite na  Vytvoriť súbor PDF a odoslať e-mailom.

Tým sa dokument PDF pripojí k novému prázdnemu e-mailu.

V prípade potreby môžete na vytvorenie dokumentu PDF použiť konkrétne hárky dokumentu. Ak to chcete urobiť, kliknite na Predvoľby na paneli nástrojov ABBYY FineReader PDF 15 a v zobrazenom dialógovom okne vyberte Požiadať o zadanie tabuľkových hárkov. Ak povolíte túto možnosť, pri každom vytvorení nového dokumentu PDF sa vždy zobrazí dialógové okno pre výber hárkov. Môžete tiež určiť ďalšie nastavenia vytvárania PDF.

Nastavenia vytvárania PDF pre dokumenty programu Excel

Toto dialógové okno obsahuje nasledujúce skupiny nastavení:

 • Vytvoriť dokument PDF/A
  Túto možnosť vyberte, ak chcete vytvoriť dokument kompatibilný s formátom PDF/A. V rozbaľovacom zozname vpravo vyberte požadovaný typ PDF/A.
 • Vytvoriť dokument PDF/UA
  Túto možnosť vyberte, ak chcete vytvoriť dokument kompatibilný s formátom PDF/UA. Vzhľad takéhoto dokumentu sa môže líšiť od pôvodného dokumentu.
 • Dokumenty chránené heslom
  Túto možnosť vyberte, ak potrebujete nastaviť heslá na ochranu dokumentu PDF pred neoprávneným prezeraním, tlačou a úpravami. Potom kliknite na Nastavenia... a v zobrazenom dialógovom okne zadajte príslušné parametre zabezpečenia.
 • Použiť pre tieto tabuľkové hárky
  Túto možnosť vyberte, ak chcete pri vytváraní dokumentu PDF použiť len zadané hárky: aktívny hárok, všetky hárky, vybranú oblasť. Ak chcete, aby sa dialógové okno výberu hárkov zobrazovalo vždy pri vytváraní dokumentu PDF, vyberte položku Požiadať o zadanie tabuľkových hárkov.

04.03.2022 7:13:26

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.