הגדרות TXT

ההגדרות הבאות זמינות:

Document layout

בחר את ההגדרה המתאימה בהתאם לאופן שבו בכוונתך להשתמש במסמך הפלט.

 1. Formatted text
  שומר על הפסקאות, אך לא שומר על המיקומים המדויקים של האובייקטים ועל מרווח מדויק בין שורות. בנוסף, רווחים לבנים משמשים לשכפול של כניסות פסקה וטבלאות. הטקסט שנוצר יהיה מיושר לשמאל. טקסטים בשפות הכתובות מימין לשמאל יהיו מיושרים לימין.
  טקסטים אנכיים ייעשו אופקיים.
 2. Plain text
  לא שומר את העיצוב.

הגדרות טקסט

 • Keep line breaks
  שומר על הסידור המקורי של שורות הטקסט. אם אפשרות זו לא נבחרה, כל פסקה תישמר כשורת טקסט יחידה.
 • Insert page break character (#12) as page break
  שומר את סידור העמוד המקורי.
 • Use blank line as paragraph separator
  מפריד בין הפסקאות באמצעות שורות ריקות.
 • Keep headers and footers
  שומר על הכותרות העליונות והתחתונות במסמך הפלט.

Encoding

ABBYY FineReader מזהה את דף הקוד באופן אוטומטי. כדי לשנות את דף הקוד, בחר את דף הקוד הרצוי מהרשימה הנפתחת Encoding.

Preserve document metadata, such as authors and keywords

משמר את המטה-נתונים בעת שמירת המסמך. כברירת מחדל, אפשרות זו מוגדרת כזמינה.

אם ברצונך לבצע שינויים במטה-נתונים של המסמך, לחץ על הלחצן Edit Metadata..., בצע את השינויים הרצויים, ולחץ על OK.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.