אוטומציית עיבוד מסמך עם ABBYY FineReader

(לא זמין בגרסאות מסוימות של #ERROR_VARIABLE_NOT_FOUND#.‏ ראה גם: ‏http://www.ABBYY.com/FineReader)

ב-ABBYY FineReader ניתן להשתמש במשימות אוטומטיות מוכללות ובהתאמה אישית כדי לעבד מסמכים. ניתן לארגן משימות בתיבת הדו-שיח משימות אוטומטיות....

 • כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Automated Tasks, לחץ על Tools > Automated Tasks.

סרגל הכלים בחלק העליון של תיבת הדו-שיח Automated Tasks מכיל לחצנים עבור יצירה, שינוי, העתקה, מחיקה, ייבוא וייצוא של משימות.

כדי לעבד מסמך באמצעות משימה אוטומטית, התחל את המשימה בחלון Tasks.

יצירת משימות אוטומטיות בהתאמה אישית

באפשרותך ליצור משימות אוטומטיות משלך אם ברצונך לכלול שלבי עיבוד שאינם זמינים במשימות האוטומטיות המוכללות. סדר השלבים במשימה האוטומטית חייב להיות תואם לסדר פעולות העיבוד בעורך זיהוי התווים האופטי (OCR).

 1. בסרגל הכלים, לחץ על New.
 2. בחלונית מצד ימין, בחר פרויקט של זיהוי תווים אופטי (OCR) שבו תרצה להשתמש:
  • Create new OCR project
   אם בחרת באפשרות זו, ייווצר פרויקט חדש של זיהוי תווים אופטי (OCR) בעת התחלת המשימה. בנוסף, תצטרך לציין באילו אפשרויות מסמך להשתמש בעת עיבוד המסמך: באפשרויות הכלליות שבתוכנית או באפשרויות שציינת עבור משימה ספציפית זו.
  • Select existing OCR project
   בחר באפשרות זו אם תרצה שהמשימה תעבד תמונות מפרויקט קיים של זיהוי תווים אופטי (OCR).
  • Use current OCR project
   בחר באפשרות זו אם תרצה שהמשימה תעבד תמונות מהפרויקט הנוכחי של זיהוי תווים אופטי (OCR).
 3. בחר כיצד לקבל תמונות:
  • Open image or PDF
   בחר באפשרות זו אם תרצה שהמשימה תעבד תמונות או מסמכי PDF מתיקייה מסוימת (במקרה כזה, תצטרך לציין את שם התיקייה).
  • Scan
   בחר באפשרות זו אם בכוונתך לסרוק עמודים (ייעשה שימוש בהגדרות הסריקה הנוכחיות).
   שים לב:
   1. שלב זה הוא שלב אופציונלי אם מוקדם יותר בחרת בפקודה Select existing OCR project או Use current OCR project.
   2. אם התמונות נוספות לפרויקט של זיהוי תווים אופטי (OCR) שכבר מכיל תמונות, רק התמונות החדשות יעובדו.
   3. אם פרויקט של זיהוי תווים אופטי (OCR) המיועד לעיבוד מכיל עמודים מסוימים שכבר זוהו ועמודים מסוימים שכבר נותחו, העמודים המזוהים לא יעובדו שוב, והעמודים שכבר נותחו יזוהו.
 4. הוסף את השלב Analyze כדי לזהות אזורים בתמונות וקבע תצורה לשלב זה:
  • Analyze the layout automatically
   ABBYY FineReader ינתח את התמונות, ויזהה את האזורים בהתאם לתוכן שלהם.
  • Draw areas manually
   ABBYY FineReader יבקש ממך לשרטט ידנית את האזורים המתאימים.
  • Use an area template
   בחר באפשרות זו אם תרצה להשתמש בתבנית אזור קיימת כשהתוכנית מנתחת את המסמך. תצטרך לציין תבנית או לבחור שהתוכנית תבקש ממך לבחור תבנית בכל פעם שהמשימה מתחילה. לפרטים נוספים, עיין בדף אם אתה מעבד מספר גדול של מסמכים עם פריסה זהה.
 5. הוסף את השלב OCR אם תרצה לזהות את התמונות. התוכנית תשתמש באפשרויות זיהוי התווים האופטי (OCR) שבחרת בשלב OCR project.
  כאשר אתה מוסיף את השלב OCR, השלב Analyze יתווסף באופן אוטומטי.
 6. הוסף את השלב OCR כדי לשמור בתבנית לבחירתך את הטקסט המזוהה, לשלוח את הטקסט או את התמונות בדואר אלקטרוני או ליצור עותק של הפרויקט של זיהוי תווים אופטי (OCR). משימה עשויה לכלול שלבי שמירה מרובים:
  • Save document
   כאן ניתן לציין את שם הקובץ, את התבנית שלו, את אפשרויות הקובץ ואת התיקייה שבה יש לשמור את הקובץ.
   כדי להימנע מציון תיקייה חדשה בכל פעם שמשימה מתחילה, בחר באפשרות Create a time-stamped subfolder.
  • Send document
   כאן ניתן לבחור את היישום שבאמצעותו תרצה לפתוח את המסמך הנוצר.
  • E-mail document
   כאן ניתן לציין את שם הקובץ, את התבנית שלו, את אפשרויות הקובץ ואת כתובת הדואר האלקטרוני שאליה יש לשלוח את הקובץ.
  • Save images
   כאן ניתן לציין את שם הקובץ, את התבנית שלו, את אפשרויות הקובץ ואת התיקייה שבה יש לשמור את קובץ התמונה.
   כדי לשמור את כל התמונות בקובץ אחד, בחר באפשרות Save as one multi-page image file (ישים רק לתמונות בתבנית TIFF‏, PDF‏, JB2‏, JBIG2 ו-DCX).
  • E-mail images
   כאן ניתן לציין את שם הקובץ, את התבנית שלו, את אפשרויות הקובץ ואת כתובת הדואר האלקטרוני שאליה יש לשלוח את קובץ התמונה.
  • Save OCR project
   כאן ניתן לציין את התיקייה שבה יש לשמור את הפרויקט של זיהוי תווים אופטי (OCR).
   ציין באילו אפשרויות על התוכנית להשתמש כדי לשמור את התוצאות. ניתן לבחור בין האפשרויות הכלליות המצוינות בתוכנית בעת השמירה לבין האפשרויות שציינת עבור משימה ספציפית זו.
 7. הסר שלבים לא נחוצים מהמשימה על-ידי לחיצה על הלחצן .
  לפעמים, הסרה של שלב אחד תגרום גם הסרה של שלב אחר. לדוגמה, אם תסיר את השלב Analyze, השלב OCR יוסר גם כן, משום שלא ניתן לבצע זיהוי תווים אופטי (OCR) מבלי לנתח תמונה.
 8. לאחר שתגדיר את כל השלבים הנדרשים, לחץ על Finish.

המשימה החדשה שתיווצר תופיע בחלון Tasks.

כדי לשמור משימה אוטומטית, לחץ על Export בסרגל הכלים בחלק העליון של תיבת הדו-שיח Automated Tasks, וציין שם ותיקייה עבור המשימה.

כדי לטעון משימה אוטומטית שנוצרה בעבר, לחץ על Import בסרגל הכלים בחלק העליון של Automated Tasks, ובחר את הקובץ של המשימה שברצונך לייבא.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.