שליחת מסמכי PDF לעורך זיהוי התווים האופטי (OCR)

עורך PDF מאפשר לך לשלוח מסמכי PDF אל עורך זיהוי התווים האופטי (OCR), שבו ניתן לשרטט אזורי זיהוי, לבדוק טקסט מזוהה, לתרגל את התוכנית לזהות גופנים ותווים לא תקניים ולהשתמש בתכונות מתקדמות נוספות ש-ABBYY FineReader מספק.

  • כדי לשלוח מסמך PDF אל עורך זיהוי התווים האופטי (OCR), לחץ על החץ שליד הלחצן , ולאחר מכן לחץ על Recognize and Verify in OCR Editor.
  • כדי לשלוח רק חלק מהעמודים של המסמך אל עורך זיהוי התווים האופטי (OCR), בחלונית Pages, בחר את העמודים שברצונך לשלוח, לחץ עליהם עם לחצן העכבר הימני, ולחץ על Send Selected Pages to OCR Editor בתפריט הקיצור.

בעת שליחת המסמך אל עורך זיהוי התווים האופטי (OCR), חלק מאובייקטי המסמך הבאים יאבדו:

  • קבצים מצורפים
  • סימניות
  • הערות
  • ביאורים

בסיום העבודה עם המסמך בעורך זיהוי התווים האופטי (OCR), ניתן לשלוח אותו בחזרה אל עורך PDF. לשם כך, לחץ על החץ שליד הלחצן , ולאחר מכן לחץ על Send to PDF Editor. לחלופין, לחץ על File > שליחה אל > PDF Editor....

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.