שליחת תוצאות של זיהוי תווים אופטי (OCR) לעורך PDF

ABBYY FineReader מאפשר לך לשלוח תוצאות זיהוי תווים אופטי (OCR) מעורך זיהוי תווים אופטי (OCR) אל עורך PDF, שבו תוכל להוסיף הערות למסמך ולהשתמש בתכונות נוספות ש-ABBYY FineReader מספק לעבודה עם מסמכי PDF.

כדי לשלוח תוצאות של זיהוי תווים אופטי (OCR) לעורך PDF:

  • בסרגל הכלים, לחץ על החץ ליד הלחצן , ובחר באפשרות Send to PDF Editor
  • לחץ על File > שליחה אל > PDF Editor...

לאחר סיום העבודה עם המסמך בעורך PDF, ניתן לשלוח אותו חזרה אל עורך זיהוי התווים האופטי (OCR). לשם כך, בסרגל הכלים שנמצא בחלק העליון של חלון עורך זיהוי התווים האופטי (OCR), לחץ על החץ שנמצא ליד הלחצן , ובחר באפשרות Recognize and Verify in OCR Editor מהרשימה הנפתחת. כדי לשלוח רק חלק מהעמודים של המסמך, בחלונית Pages, בחר את העמודים שתרצה לשלוח, לחץ עליהם עם לחצן העכבר הימני, ולחץ על Send Selected Pages to OCR Editor בתפריט הקיצור.

בעת שליחת המסמך בחזרה אל עורך PDF, אובייקטי המסמך הבאים יאבדו:

  • קבצים מצורפים
  • סימניות
  • הערות
  • ביאורים

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.