שמירה בתבניות נוספות

עורך PDF מאפשר לך לשמור מסמכי PDF במלואם או עמודים פרטניים במגוון בתבניות: Microsoft Word‏, Microsoft Excel‏, Microsoft PowerPoint‏, HTML‏, תבניות תמונה ותבניות רבות נוספות.

  1. לחץ על File > Save As, ולאחר מכן לחץ על התבנית הרצויה. לחלופין, לחץ על , ולאחר מכן לחץ על התבנית הרצויה.
  2. בתיבת הדו-שיח שתיפתח, ציין שם ומיקום למסמך.
  3. פתח את הרשימה הנפתחת שנמצאת ליד File options, וציין אם ברצונך ליצור קובץ אחד עבור כל העמודים או קובץ נפרד לכל עמוד.
  4. לחץ על Save.
  5. כתוצאה מכך, מסמך ה-PDF יומר לתבנית שבחרת, באמצעות אפשרויות השמירה הנבחרות הנוכחיות.

כדי לשנות את אפשרויות השמירה, לחץ על הלחצן Options... בתיבת הדו-שיח 'שמירה', ובחר באפשרויות השמירה הרצויות. לחלופין, לחץ על Tools > Options... > Format Settings. תיבת הדו-שיח 'אפשרויות' תיפתח ותציג את הכרטיסייה של התבנית שבחרת.

כדי להמיר רק חלק מהעמודים במסמך, בחלונית Pages, בחר את העמודים שברצונך להמיר, לחץ עליהם עם הלחצן הימני, לחץ על Save As בתפריט הקיצור, ולאחר מכן לחץ על תבנית פלט.

ניתן להמיר קובצי PDF וקובצי תמונה למסמכים במגוון תבניות. ראה גם: יצירת מסמכי Microsoft Word, יצירת מסמכי Microsoft Excel ותבניות נוספות.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.