הגדרות PPTX

ההגדרות הבאות זמינות:

הגדרות תמונה

מסמכים שמכילים מספר גדול של תמונות עשויים להיות גדולים מאוד. ניתן לשנות את איכות התמונות ואת גודל הקובץ שיתקבל באמצעות האפשרויות שברשימה הנפתחת Keep pictures.

עצה. כדי לשנות את הגדרות שמירת התמונה, לחץ על Custom.... בתיבת הדו-שיח Custom Settings, בחר בהגדרות הרצויות, ולחץ על OK.

הגדרות טקסט

  • Keep headers and footers
    שומר על הכותרות העליונות והתחתונות במסמך הפלט.
  • Keep line breaks
    שומר על הסידור המקורי של שורות הטקסט. אם אפשרות זו לא נבחרת, למסמך הפלט תהיה שורה יחידה המכילה את כל הטקסט.
  • Shrink text on overflow
    מקטין את גופן הטקסט אם הטקסט לא נכנס בבלוק הטקסט.

Preserve document metadata, such as authors and keywords

משמר את המטה-נתונים בעת שמירת המסמך. כברירת מחדל, אפשרות זו מוגדרת כזמינה.

אם ברצונך לבצע שינויים במטה-נתונים של המסמך, לחץ על הלחצן Edit Metadata..., בצע את השינויים הרצויים, ולחץ על OK.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.