תכונות אבטחה של PDF

מסמכי PDF מסוימים עלולים להזיק למחשב שלך.

ל-ABBYY FineReader יש כמה תכונות שהופכות את העבודה עם מסמכי PDF לבטוחה יותר. התוכנית תבקש את האישור שלך כשתבצע אחת מהפעולות הבאות שעשויות להיות מסוכנות:

  • פתיחת קבצים מצורפים
  • פתיחת קישורים
  • שליחת נתוני טופס.

אם אתה נותן אמון ביוצר המסמך, לחץ על אפשר; אחרת, לחץ על ביטול.

תוכל גם להגן על המחשב שלך מפני קוד JavaScript זדוני על-ידי השבתת JavaScript במסמכי PDF. כדי להשבית JavaScript, פתח את תיבת הדו-שיח Options, לחץ על הכרטיסייה Other, ונקה את האפשרות Enable JavaScript in PDF documents opened in the PDF editor. כעת, כשתפתח מסמך PDF עם JavaScript, ההודעה הבאה תופיע בחלק העליון של החלון:

אם אתה נותן אמון באדם או בגוף ששלח אליך את מסמך ה-PDF, תוכל להפעיל JavaScript על-ידי בחירה באחת מהאפשרויות הבאות מהרשימה הנפתחת JavaScript Settings:

  • Enable JavaScript for This Document Only כדי להפעיל JavaScript כאשר המסמך הנוכחי פתוח.
  • Enable JavaScript for All Documents כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Options, שבה ניתן להפעיל JavaScript עבור כל המסמכים.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.