תבניות מסמך נתמכות

הטבלה שלהלן מפרטת את התבניות הנתמכות על-ידי ABBYY FineReader 14.

תבנית סיומת קובץ תבניות קלט
עבור עורך זיהוי התווים האופטי (OCR)
תבניות קלט
עבור עורך PDF /
עבור ABBYY Compare Documents
תבניות שמירה
מסמך PDF *.pdf + + +
תבניות טקסט ניתנות לעריכה
מסמך Microsoft Word ‎*.doc‏, ‎*.docx - + +
חוברת עבודה של Microsoft Excel 97-2003 ‎*.xls‏, ‎*.xlsx - + +
מצגת של Microsoft PowerPoint ‎*.pptx - + +
‎*.ppt - + -
ציור של Microsoft Visio ‎*.vsd‏, ‎*.vsdx - + / - -
מסמך HTML ‎*.htm‏, ‎*.html - + +
תבנית טקסט עשיר ‎*.rtf - + +
מסמך טקסט ‎*.txt - + +
קובץ ערכים מופרד באמצעות פסיק של Microsoft Office Excel ‎*.csv - - +
טקסט של OpenDocument ‎*.odt - + +
‎*.ods - + -
‎*.odp - + -
מסמך FB2 ‎*.fb2 - - +
מסמך EPUB ‎*.epub - - +
תבניות שלא ניתן לערוך
XPS (נדרש Microsoft .NET Framework 4) ‎*.xps + + -
מסמך DjVu ‎*.djvu‏, ‎*.djv + + +
תמונות
JPEG ‎*.jpg‏, ‎*.jpeg + + +
JPEG 2000 ‎*.jp2‏, ‎*.j2k‏, ‎*.jpf‏, ‎*.jpx‏, ‎*.jpc + + +
PNG ‎*.png + + +
TIFF ‎*.tiff‏, ‎*.tif + + +
BMP ‎*.bmp‏, ‎*.dib‏, ‎*.rle + + +
GIF ‎*.gif + + -
JBIG2 ‎*.jbig2‏, ‎*.jb2 + + +
PCX ‎*.dcx‏, ‎*.pcx + + +

כדי שתוכל לערוך טקסטים בתבנית מסוימת, עליך להתקין במחשב את הגרסה המתאימה של Microsoft Office או של Apache OpenOffice.

ABBYY Compare Documents מסוגל לשמור תוצאות השוואה בתבניות הבאות:

  • מסמך PDF ‏(‎*.pdf)
    כדי להציג קובצי PDF, עליך להתקין במחשב יישום להצגת PDF. כדי לראות את רשימת ההבדלים, פתח את החלונית 'הערות'.
  • Microsoft Word Document ‏(‎*.docx)

אם מטא נתונים של מסמך מכיל מידע על תאימות עם תקן PDF/A או PDF/UA, הוא יוצג בחלון Document Properties.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.