עריכת טבלאות

ניתן לערוך טבלאות מזוהות בחלונית טקסט. הפקודות הבאות זמינות:

 • מזג תאי טבלה
  השתמש בעכבר כדי לבחור את תאי הטבלה למיזוג, ולחץ על Area > Merge Table Cells.
 • פצל תאי טבלה
  לחץ על תא טבלה לפיצול, ולחץ על Area > Split Table Cells.
  ניתן להחיל פקודה זאת רק על תאי טבלה שמוזגו קודם לכן.
 • מזג שורות טבלה
  השתמש בעכבר כדי לבחור את תאי הטבלה למיזוג, ולחץ על Area > Merge Table Rows.
 • מחק תוכן תא
  בחר לפחות תא אחד שברצונך למחוק את התוכן שלו, ולחץ על המקש Delete.

כברירת מחדל, כלי עריכת הטבלה אינם מוצגים בסרגל הכלים. ניתן להוסיף את כלי עריכת הטבלה לסרגל הכלים בתיבת הדו-שיח Customize Toolbars and Shortcuts (לחץ על View > סרגלי כלים > Customize... כדי לפתוח תיבת דו-שיח זו).

להוראות מפורטות להוספת לחצנים לסרגלי הכלים, עיין בדף סרגלי כלים.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.