הוספת מספרי בייטס

עורך ה-PDF מאפשר לך להוסיף מספרי בייטס למסמכי PDF. ניתן להשתמש במספור בייטס כדי ליצור אינדקס למסמכים שלך. מספרי בייטס מקלים על חיפוש ואחזור של מסמכים, והם שימושיים לתיוק אלקטרוני.

כדי להוסיף מספרי בייטס:

  1. לחץ על .
  2. בתפריט שייפתח, לחץ על אחד מסגנונות המספור הזמינים.

Creating a Bates numbering template...

Changing Bates numbering parameters...

Removing a Bates numbering style from the list...

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.