Co je nového v aplikaci ABBYY FineReader PDF 15

Úpravy dokumentů PDF

 • Úpravy textu v odstavcích
  Úpravy textu v dokumentech PDF libovolných typů včetně naskenovaných lze nyní provádět i v rámci celého odstavce (bloku) textu, přičemž při přidání či odstranění text automaticky přechází z jednoho řádku do dalšího. Díky tomu máte při úpravách dostatečnou volnost a pohodlí podobně jako v textových editorech, jako je např. aplikace Microsoft Word.
 • Změny formátování textu
  Můžete měnit i formátování textu (typ a velikost písma, řez písma, barvu, řádkování, zarovnání textu a směr textu), a to buď pro celý odstavec nebo pouze pro jeho vybranou část.
 • Úpravy rozvržení stránky
  Lze dokonce změnit rozvržení libovolné stránky v dokumentu PDF. Můžete přidávat či odstraňovat odstavce (bloky textu), měnit polohu odstavců a rozšiřovat je, zužovat je, zvětšovat je i zmenšovat, aby se pohodlně vešly na stránku, a vše můžete krásně zarovnat. Tok textu se automaticky obnoví, aby vyhověl provedeným změnám rozvržení.
 • Úpravy buněk tabulky
  Každou buňku v tabulce lze nyní upravovat samostatně jako samostatný odstavec a obsah dalších buněk na stejném řádku taková úprava neovlivní.

Zobrazování dokumentů PDF

 • Rychlejší prohlížeč
  Prohlížeč souborů PDF v aplikaci FineReader je nyní 1,5× rychlejší. Otevírání libovolných typů dokumentů PDF je nyní přesně tak svižné, jak byste očekávali.

Vytváření souborů PDF

 • Vytváření interaktivních formulářů PDF
  Vytvářejte vlastní vyplnitelné formuláře PDF z prázdných dokumentů nebo přidáváním polí do stávajících dokumentů PDF. Volte mezi vyplnitelnými poli, rozevíracími seznamy, otázkami s více odpověďmi, tlačítky pro akce apod. Upravujte formuláře a měňte jejich uspořádání podle potřeby.

Převody dokumentů PDF

 • Detekce kvality textové vrstvy
  Byla přidána inteligentní detekce kvality textové vrstvy při práci s digitálními soubory PDF. Pokud je textová vrstva na stránce identifikována jako problematická (poškozená, s problémy se šifrováním apod.), FineReader použije k převodu takové stránky OCR a nebude se pokoušet vyjmout textovou vrstvu. Díky tomu lze při převodech plně digitálních PDF do formátů s možností úprav dosahovat nejpřesnějších možných výsledků.
 • Detekce textu v polích a anotacích
  Speciální mechanismus pro vyjímání textu z polí interaktivních formulářů PDF a typ anotací „Textové pole“ (také známých pod názvem „Psací stroj“) umožňují přesné a spolehlivé zachování textu při převodech takových PDF do formátů s možností úprav.
 • Vylepšené zachování rozvržení
  Rekonstrukce odstavců při převádění digitálních dokumentů PDF do formátů s možností úprav se také zlepšila.

Porovnávání dokumentů

 • Export v režimu sledování změn
  Funkce Porovnávání dokumentů dokáže nyní exportovat výsledky porovnávání do dokumentu aplikace Microsoft Word, přičemž rozdíly se zobrazují v režimu sledování změn, který se běžně používá v nejrůznějších organizacích, obzvláště v právní oblasti.
 • Ještě přesnější porovnávání
  Díky vylepšením převodů digitálních dokumentů PDF se porovnávání takových dokumentů s dokumenty v libovolném jiném podporovaném formátu provádí s ještě přesnějšími výsledky než dříve.
 • Nový jazyk pro porovnávání
  Nyní je k dispozici i porovnávání dokumentů v arménštině, takže celkem je podporováno porovnávání v 38 jazycích.

Vylepšené OCR

Díky nejnovější verzi technologie OCR společnosti ABBYY umožňuje aplikace FineReader 15 přesnější převody dokumentů pro japonštinu a korejštinu, zlepšené zachovávání struktury tabulek při ukládání podporovaných jazyků s psaním zprava doleva do aplikace Excel a lepší automatické označování při ukládání do formátu PDF s označováním (včetně PDF/UA).  

Vylepšení pro organizace

 • Licence pro vzdáleného uživatele
  Licence pro vzdáleného uživatele umožňuje používání aplikace FineReader s řešeními virtualizace plochy a aplikací, např. Microsoft Remote Desktop Services (RDS), Citrix XenApp a Citrix Virtual Apps and Desktops, která jsou založena na přístupu jmenovaného uživatele. Podrobnější informace naleznete v příručce aplikace FineReader pro správce.
 • Zlepšené přizpůsobování produktů s objekty zásad skupiny
  Seznam možností přizpůsobení aplikace FineReader pro specifické uživatele / pracovní stanice s využitím objektů zásad skupiny se rozšířil o následující možnosti:
  • definice max. počtu procesorů pracovní stanice využívaných aplikací FineReader,
  • nastavení časového rámce nečinnosti uživatele pro nucené uvolnění licence pro pracovní stanice využívající souběžné licence,
  • dostupnost šablon .admx+.adml.

Rádi bychom upřímně poděkovali všem uživatelům, kteří nám zaslali zpětnou vazbu a pomohli nám náš program zlepšit, rozšířit spektrum jeho funkcí a upravit ho tak, aby pro vás byl ještě užitečnější.

04.03.2022 7:12:59

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.