Předběžné zpracování obrazu

Kvalitu rozpoznávání mohou snížit zkreslené textové linie, zešikmení, šum a další vady, které jsou v naskenovaných obrazech a digitálních fotografiích běžné. Aplikace ABBYY FineReader může tyto vady odstranit automaticky a také vám umožňuje provádět to ručně.

Automatické předběžné zpracování obrazu

Aplikace ABBYY FineReader má několik funkcí pro předběžné zpracování obrazu. Jsou-li tyto funkce povoleny, program automaticky podle typu určí, jak lze obraz vylepšit a provede veškerá nutná vylepšení: odstraní šum, opraví zešikmení, vyrovná textové linie a opraví lichoběžníkové zkreslení.

Poznámka: Tyto operace mohou trvat velmi dlouho.

Chcete-li, aby aplikace ABBYY FineReader 12 prováděla automatické předběžné zpracování všech obrazů, které se otevírají a skenují, postupujte podle níže uvedených kroků.

 1. Otevřete dialogové okno Možnosti (Nástroje >Možnosti…).
 2. Klikněte na kartu Skenovat/Otevřít a zkontrolujte, zda je povolena možnost Stránky automaticky zpracovávat tak, jak jsou přidávány ve skupině Obecné a nezbytné operace jsou zvoleny ve skupině Předběžné zpracování obrazu.

Poznámka: Automatické předběžné zpracování obrazu lze také povolit či zakázat v dialogovém okně Otevřít obraz (Soubor>Otevřít soubor PDF nebo obrázek…) a v dialogovém okně skenování.

Ruční úprava obrazů

Automatické předběžné zpracování můžete zakázat a upravovat obrazy ručně prostřednictvím Editoru obrázků.

Chcete-li upravovat obrazy ručně, postupujte podle níže uvedených pokynů:

 1. Otevřete Editor obrázků (Stránky Upravit obraz… v nabídce Stránka.

Levá část EDITOR OBRÁZKŮ obsahuje stránku dokumentu aplikace FineReader, která byla vybrána při otevírání Editoru obrázků. Pravá strana obsahuje několik karet s nástroji pro úpravu obrázků.

 1. Zvolte nástroj a proveďte požadované změny. Většinu nástrojů lze použít na vybrané stránky nebo na všechny stránky dokumentu. Stránky můžete vybrat prostřednictvím rozevíracího seznamu Výběr v okně Stránky.
 2. Po ukončení úprav obrazu klikněte na tlačítko Ukončit Editor obrázků.

Editor obrázků obsahuje následující nástroje:

 • Doporučené předběžné zpracování Program automaticky určí, které úpravy je na obrázku nutno provést. Provedené úpravy mohou zahrnovat odstranění šumu a rozmazání, inverzi barev, aby barva pozadí byla světlá, opravu zešikmení, vyrovnání textových linií, opravu lichoběžníkového zkreslení a ořez okrajů obrázku.
 • Korekce zešikmení Koriguje zešikmení obrazu.
 • Vyrovnání řádků s textem Vyrovnává jakékoli zahnuté textové linie na obraze.
 • Korekce fotografie Nástroje v této skupině umožňují vyrovnat textové linie, odstranit šum a rozmazání a převrátit barvu pozadí do bílé.
 • Opravit lichoběžníkové zkreslení Opravuje lichoběžníkové zkreslení a odstraňuje okraje obrazu, které neobsahují smysluplná data. Je-li zvolen tento nástroj, přes obraz se objeví modrá mřížka. Přetáhněte rohy mřížky do rohů obrazu. Provedete-li to správně, vodorovné linie mřížky budou rovnoběžné s textovými liniemi. Nyní klikněte na tlačítko Opravit.
 • Otočit a překlopit Nástroje v této skupině umožňují otáčet obrázky a převracet je svisle nebo vodorovně, aby se text objevil na pozici pro normální čtení.
 • Rozdělit Nástroje v této skupině umožňují rozdělovat obrázek na části. To může být užitečné, skenujete-li knihu a potřebujete rozdělit protilehlé stránky.
 • Oříznout Odstraňuje okraje obrázku, které neobsahují smysluplná data.
 • Převrátit Invertuje barvy obrazu. To může být užitečné v případě práce s nestandardně barevným textem (světlý text na tmavém pozadí).
 • Rozlišení Slouží ke změně rozlišení obrazu.
 • Jas a kontrast Mění jas a kontrast obrazu.
 • Úrovně Tento nástroj umožňuje upravovat barevné úrovně obrazů změnou intenzity stínů, světla a polotónů..

Chcete-li zvýšit kontrast obrazu, přesuňte pravý i levý posuvník na histogramu Úrovní vstupu. Levým posuvníkem se nastavuje barva, která bude považována za nejtmavší část obrazu, a pravým posuvníkem se nastavuje barva, která bude považována za nejsvětlejší část obrazu. Při posunu středního posuvníku doprava se obraz ztmaví a při jeho posunu doleva bude světlejší.

Posuvník úrovně výstupu nastavte tak, aby došlo ke snížení kontrastu obrazu.

 • Guma Slouží k odstranění částí obrázku.
 • Odstranit barevné značky Odstraní veškerá barvená razítka a značky vytvořené perem pro podporu rozpoznávání textu skrytého takovými značkami. Tento nástroj je určen pro naskenované dokumenty s tmavým textem na bílém pozadí. Tento nástroj nepoužívejte na digitální fotografie a dokumenty s barevným pozadím.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.