Ако обработвате голям брой документи с подобно оформление

Ако обработвате голям брой документи с идентично оформление (например формуляри или въпросници), анализирането на оформлението на всяка страница поотделно ще отнеме много време. За да спестите време, можете да анализирате само един документ в комплект от подобни документи и да запишете откритите области като шаблон. След това можете да използвате този шаблон за други документи от комплекта.

За да създадете шаблон на области:

  1. Отворете изображение и или оставете програмата да анализира оформлението автоматично, или ръчно очертайте областите.
  2. В меню Област щракнете върху Запис на шаблон за област… В диалоговия прозорец за запис въведете име на шаблона си и щракнете върху Запиши.

Важно! За да можете да използвате шаблон на области, трябва да сканирате всички документи от комплекта, като използвате една и съща резолюция.

За да приложите шаблон на области:

  1. В прозорец Страници изберете страниците, към които желаете да приложите шаблон на области.
  2. В меню Област щракнете върху Зареди шаблон за област…
  3. В диалоговия прозорец Шаблон открита област изберете желания шаблон на области (файловете с шаблони на области имат разширение *.blk).
  4. В същия диалогов прозорец, до Приложи към, изберете Избрани страници, за да приложите шаблона към избраните страници.

Забележка: Изберете Всички страници, ако желаете да приложите шаблона към всички страници в текущия ABBYY FineReader документ.

  1. Щракнете върху бутона Отвори.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.