Записване на резултати от разпознаване

Резултатите от разпознаването могат да се запишат във файл, да се изпратят към друго приложение, да се копират в клипборда или да се изпратят по e-mail. Можете също да изпратите OCR резултатите в Kindle.com, където ще бъдат конвертирани във формат Kindle и ще можете да ги изтеглите на Вашето Kindle устройство. Можете да запишете или целия документ, или само избрани страници от него.

Важно! Преди да щракнете върху Запис, уверете се, че сте избрали подходящите опции за запис.

За да запишете разпознат текст:

 1. От главната лента с инструменти изберете режим на запис на оформлението на документа от падащия списък Оформление на документ.

Забележка: Наличните файлови формати са изброени под всеки режим.

Режими на запис на формат:

 1. Точно копие

Създава документ с форматиране, съответстващо на това на оригинала.

Препоръчва се за документи със сложно форматиране, например промоционални брошури. Имайте предвид обаче, че тази опция ограничава възможността за промяна на текста и форматирането на изходния документ.

 1. Редактируемо копие

Създава документ, в който форматирането може леко да се различава от това на оригинала. Документи, създадени в този режим, лесно се редактират.

 1. Форматиран текст

Запазва шрифтовете, размера им и параграфите, но не запазва точното разположение на обектите по страницата и разстоянията между тях. Крайният текст ще бъде подравнен вляво. Текстовете отдясно наляво ще бъдат подравнени вдясно.

Забележка: В този режим вертикалните текстове ще бъдат променени в хоризонтални.

 1. Обикновен текст

Този режим не запазва форматирането на текста.

 1. Гъвкаво оформление

Създава HTML документ, като разположението на обектите е възможно най-близко до оригинала, доколкото това е технически възможно.

 1. От раздел Запис в диалогов прозорец Опции изберете желаните опции за запис и щракнете върху ОК.
 2. Щракнете върху стрелката вдясно на бутон Запис в главната лента с инструменти и изберете съответната опция или използвайте командите от меню Файл.

Забележка: ABBYY FineReader позволява да записвате страници като изображения. За подробности вижте Запис на изображение на страницата.

Поддържани приложения:

 • Microsoft Word 2003 (11.0), 2007 (12.0), 2010 (14.0) и 2013 (15.0)
 • Microsoft Excel 2003 (11.0), 2007 (12.0), 2010 (14.0) и 2013 (15.0)
 • Microsoft PowerPoint 2003 (11.0) (с Microsoft Office Compatibility Pack за файлови формати за Word, Excel и PowerPoint), 2007 (12.0), 2010 (14.0) и 2013 (15.0)
 • Apache OpenOffice Writer 3.4, 4.0
 • Corel WordPerfect X5, X6
 • Adobe Acrobat/Reader (8.0 и по-нови версии).

Забележка: За да се осигури най-добра съвместимост между ABBYY FineReader и изброените по-горе приложения, инсталирайте най-новите налични актуализации на тези приложения.

Вижте също

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.