Работа с онлайн услуги за съхранение

ABBYY FineReader Ви позволява да отворите изображения и PDF файлове от и да запишете разпознатите текстове в онлайн услуги за съхранение, като Dropbox, SkyDrive или Google Drive. Имате лесен достъп до местата си за онлайн съхранение от диалоговите прозорци за отваряне и запис в ABBYY FineReader.

За да отворите изображение или PDF файл от място за онлайн съхранение:

  1. От ABBYY FineReader щракнете върху Отваряне или Отваряне на PDF файл или изображение… в менюто Файл.
  2. В диалоговия прозорец Отваряне на изображение щракнете върху раздела Предпочитани или Последни места и изберете желаната услуга за съхранение.

  1. Изберете един или повече файлове с изображения.
  2. Ако това е документ с множество страници, изберете диапазона от страници.
  3. Разрешете Автоматично обработвай страниците при добавяне, ако е необходимо.

Съвет: Щракнете върху Опции…, ако искате да изберете опции за обработка и предварителна обработка. Например можете да укажете на програмата да коригира определени дефекти в страниците, да анализира изображения или да прочете изображения, когато бъдат добавени. За подробности вижте "Опции за сканиране и отваряне."

Забележка: Ако ABBYY FineReader документ е отворен в момента, изображенията на страниците ще бъдат добавени в края на документа. В противен случай ще бъде създаден нов ABBYY FineReader документ.

По подобен начин можете да запишете разпознатите текстове в онлайн услуги за съхранение.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.