זיהוי מסמכים

ABBYY FineReader משתמש בטכנולוגיית זיהוי תווים אופטי (OCR) כדי להמיר תמונות מסמך לטקסט ניתן לעריכה. לפני זיהוי התווים האופטי (OCR), התוכנית מנתחת את מבנה המסמך כולו, ומזהה את האזורים שמכילים טקסט, ברקודים, תמונות וטבלאות. לקבלת התוצאות הטובות ביותר של זיהוי תווים אופטי (OCR), הקפד לבחור שפת זיהוי תווים אופטי (OCR), מצב זיהוי וסוג הדפסה מתאימים.

כברירת מחדל, תמונות הנכללות בפרויקט של זיהוי תווים אופטי (OCR) מזוהות באופן אוטומטי באמצעות ההגדרות הנבחרות הנוכחיות בתוכנית.

עצה. ניתן להשבית ניתוח וזיהוי תווים אופטי (OCR) אוטומטיים עבור תמונות חדשות שנוספו בכרטיסייה Image Processing של תיבת הדו-שיח Options (לחץ על Tools > Options... כדי לפתוח תיבת דו-שיח זו).

במקרים מסוימים יש צורך להפעיל ידנית את תהליך זיהוי התווים האופטי (OCR). ייתכן שזה יהיה הכרחי, לדוגמה, אם תשבית את אפשרות זיהוי התווים האופטי (OCR) האוטומטי, אם תשרטט אזורים באופן ידני בתמונה או אם תשנה אחד מהפרמטרים הבאים בתיבת הדו-שיח Options:

  • שפת זיהוי תווים אופטי (OCR) בכרטיסייה Languages
  • אפשרויות זיהוי תווים אופטי (OCR) בכרטיסייה OCR
  • גופנים לשימוש בכרטיסייה OCR

כדי להפעיל ידנית תהליך של זיהוי תווים אופטי (OCR):

  • לחץ על הלחצן בסרגל הכלים הראשי. לחלופין,
  • לחץ על Recognize > Recognize All Pages.

עצה. כדי לזהות אזור או עמוד נבחר, השתמש בתפריט אזור או Recognize או לחץ עם הלחצן הימני על אזור או על עמוד כדי לזמן את התפריט תלוי ההקשר.

ראה גם: :

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.