בדיקה ועריכה של טקסטים

לאחר השלמת התהליך של זיהוי התווים האופטי (OCR), הטקסט המזוהה יופיע בחלונית טקסט. תווים שזוהו עם רמת מהימנות נמוכה יודגשו, כדי שתוכל לזהות בקלות שגיאות בזיהוי תווים אופטי (OCR) ולתקן אותן.

ניתן לערוך טקסט מזוהה ישירות בחלונית טקסט או בתיבת הדו-שיח Verification (לחץ על Recognize > Verify Text... כדי לפתוח תיבת דו-שיח זו). בתיבת הדו-שיח Verification, ניתן לבדוק מילים עם רמת מהימנות נמוכה, לתקן שגיאות איות ולהוסיף מילים חדשות למילון המשתמש.

בנוסף, ABBYY FineReader מאפשר לך לשנות את עיצוב מסמכי הפלט.

כדי לשנות את העיצוב של טקסטים מזוהים, השתמש בלחצנים בסרגל הכלים הראשי של החלונית טקסט ובלחצנים בחלונית Text Properties (לחץ עם הלחצן הימני במיקום כלשהו בחלונית טקסט, ולאחר מכן לחץ על Properties בתפריט הקיצור כדי להציג חלונית זאת).

בעת זיהוי טקסט, ABBYY FineReader מזהה את הסגנונות שבהם נעשה שימוש בטקסט. כל הסגנונות המזוהים מוצגים בחלונית Text Properties. ניתן לערוך את הסגנונות כדי לשנות את עיצוב הטקסט כולו. בעת שמירת טקסטים מזוהים בתבנית DOCX‏, ODT או RTF, ניתן לשמר את כל הסגנונות הקיימים.

ראה גם: :

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.