הוספת חותמות

עורך PDF מאפשר לך לחתום על מסמכי PDF באופן זהה לחתימה על מסמכי נייר. ניתן לבחור חותמת מרשימת החותמות הזמינות או ליצור חותמת משלך ולהוסיף טקסט, תאריך ושעת חתימה או תמונה כרצונך.

כדי לחתום על עמוד:

  1. בסרגל הכלים כלי PDF, לחץ על , ובחר בחותמת הרצויה.

אם החותמת הרצויה אינה זמינה בתפריט, לחץ על האפשרות חותמת אחרת.

  1. חתום על העמוד.
  2. הזז את החותמת למיקום הרצוי לפי הצורך.

ניתן להוסיף הערות לחותמות ולשנות את מצבן שלהן, כפי שאתה מוסיף הערות לביאורים. ראה גם: שיתוף פעולה במסמכי PDF.

How to create a stamp

How to edit stamps

How to delete a stamp

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.