סוגים של מסמכי PDF

התכונות של מסמך PDF תלויות בתוכנית שבה הוא נוצר. מסמכי PDF מאפשרים חיפוש ומכילים טקסט שניתן להעתיק, ובמסמכים אחרים ניתן לעשות זאת רק לאחר פתיחת המסמך ביישומים מיוחדים כמו ABBYY FineReader. קיימים שלושה סוגים של מסמכי PDF.

מסמכי PDF שהם תמונה בלבד

מסמכי PDF שהם תמונה בלבד נוצרים מסריקות של מסמכים מודפסים. הם מכילים את התמונות של העמודים בלבד, ואין להם שכבת טקסט. לא ניתן לחפש במסמכי PDF שהם תמונה בלבד, ולא ניתן לשנות או לסמן את הטקסט שהם מכילים ביישומים להצגת PDF.

ABBYY FineReader 14 משתמש בתהליך רקע מיוחד של זיהוי תווים אופטי (OCR), שיוצר שכבת טקסט זמנית במסמכים שהם תמונה בלבד, וכך מאפשר חיפוש והעתקה של טקסט ואפילו עריכה של תמונות עמוד. בנוסף, ABBYY FineReader 14 מאפשר לשמור שכבת טקסט זאת במסמך, כך שניתן יהיה לבצע חיפוש בטקסט המסמך ולהעתיק אותו ליישומים אחרים. ראה גם: הגדרות PDF.

מסמכי PDF ניתנים לחיפוש

מסמכי PDF ניתנים לחיפוש מורכבים מתמונות ומעמודים עם שכבת טקסט בלתי נראית המוצבת מתחתיהם. מסמכים מסוג זה נוצרים בדרך כלל על-ידי סריקת מסמך נייר, זיהוי המסמך ושמירת הטקסט המזוהה בשכבת טקסט.

בעת פתיחת מסמך PDF ב-ABBYY FineReader, התוכנית תנתח את המסמך כדי לקבוע אם הוא מכיל שכבת טקסט שניתן להשתמש בה. ראה גם: אפשרויות זיהוי תווים אופטי (OCR). אם קיימת שכבת טקסט, ניתן יהיה לחפש בטקסט המסמך ולהעתיק את הטקסט בכל יישום PDF. בניגוד ליישומי PDF אחרים, ABBYY FineReader מאפשר לך גם לערוך את הטקסט במסמכי PDF ניתנים לחיפוש.

ב-ABBYY FineReader, ניתן ליצור מסמכי PDF ניתנים לחיפוש על-ידי:

  1. הוספת שכבת טקסט למסמך PDF שהוא תמונה בלבד.
  2. המרת מסמכי PDF וקובצי תמונה לתבנית PDF שניתן לחפש בה. לשם כך, הפעל את האפשרות Text under the page image בקבוצת האפשרויות Searchable PDF settings שנמצאת בהגדרות תבנית PDF. ראה גם: הגדרות PDF.

מסמכי PDF שנוצרו ביישומים אחרים

ניתן ליצור מסמכי PDF ניתנים לחיפוש ממסמכים במגוון תבניות הניתנות לעריכה (כגון DOCX). מסמכים מסוג זה מכילים שכבת טקסט ותמונות, אך הם לא מכילים תמונות עמוד. ניתן לחפש במסמכים אלה, וניתן להעתיק ולערוך את הטקסט ואת התמונות שלהם, בתנאי שלא נדרשת הזנת ססמה לביצוע פעולות אלו (או שהמשתמש יודע את הססמה).

ניתן ליצור מסמכי PDF מסוג זה על-ידי:

  1. פתיחת מסמך ניתן לעריכה בתוכנית שבה הוא נוצר ושמירתו כ-PDF.
  2. המרת סוג אחר של מסמך PDF או מסמך בתבנית אחרת לסוג זה של PDF באמצעות ABBYY FineReader (בהגדרות תבנית PDF, הפעל את האפשרות Text and pictures only בקבוצת האפשרויות Searchable PDF settings). ראה גם: הגדרות PDF.

יהיה קל יותר לערוך את המסמך שנוצר מאשר מסמכי PDF מסוגים אחרים, אך הוא עשוי להיות שונה מהמקור מבחינה ויזואלית.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.