תאריך ושעה נוכחיים בחותמות ובמספרי בייטס

ניתן ליצור חותמות ומספרי בייטס המציגים את התאריך הנוכחי. השתמש בתגים הבאים במנהל החותמות או במנהל מספרי בייטס.

תג דוגמה
<d/‎> תאריך בתבנית קצרה 07.02.2013
<date/‎> תאריך בתבנית ארוכה 7 בפברואר 2013
<t12/‎> שעה בתבנית בת 12 שעות ‎9:22 PM
<t24/‎> שעה בתבנית בת 24 שעות 21:22
<time/‎> שעה בתבנית HH:MM:SS 21:22:51

כברירת מחדל, ההגדרות האזוריות במחשב שלך יקבעו את תבניות התאריך והשעה. ניתן לציין תבנית אחרת. לדוגמה, <d=RUS/‎>‏, <date=USA/‎> או <time=ENG/‎>. התוצאה תוצג מיידית בחלונית התצוגה המקדימה.

Click here to see some examples

ניתן לציין תבניות תאריך ושעה בהתאמה אישית.

Click here to see some examples

ניתן לציין תבניות תאריך ושעה באמצעות התגים <date/‎> ו-<time/‎>.

פרמטרי <date/‎>

דוגמה
שנה
‎%y השנה כמספר מ-01 עד 99 (עם אפסים מובילים) 01
‎%#y השנה כמספר מ-1 עד 99 (ללא אפסים מובילים) 1
‎%Y השנה כמספר מ-0001 עד 9999 (עם אפסים מובילים) 2013
‎%#Y השנה כמספר מ-1 עד 9999 (ללא אפסים מובילים) 2013
חודש
‎%b שמות חודשים מקוצרים פבר
‎%B שמות מלאים של ימים פברואר
‎%m החודש כמספר מ-01 עד 12 (עם אפסים מובילים) 02
‎%#m החודש כמספר מ-1 עד 12 (ללא אפסים מובילים) 2
יום בחודש
‎%d היום בחודש כמספר מ-01 עד 31 (עם אפסים מובילים) 07
‎%#d היום בחודש כמספר מ-1 עד 31 (ללא אפסים מובילים) 7
יום בשבוע
‎%a שמות ימים מקוצרים ג'
‎%A שמות מלאים של ימים יום שלישי

פרמטרי <time/‎>

דוגמה
שעות
‎%H שעות בתבנית בת 24 שעות (מ-00 עד 23, עם אפסים מובילים) 07
‎%#H שעות בתבנית בת 24 שעות (מ-0 עד 23, ללא אפסים מובילים) 7
‎%I שעות בתבנית בת 12 שעות (מ-01 עד 12, עם אפסים מובילים) 05
‎%#I שעות בתבנית בת 12 שעות (מ-1 עד 12, ללא אפסים מובילים) 5
‎%p סימון A.M./P.M.‎ עבור תבנית בת 12 שעות* AM
דקות ושניות
‎%M דקות כמספר מ-00 עד 59 (עם אפסים מובילים) 04
‎%#M דקות כמספר מ-0 עד 59 (ללא אפסים מובילים) 4
‎%S שניות כמספר מ-00 עד 59 (עם אפסים מובילים) 04
‎%#S שניות כמספר מ-0 עד 59 (ללא אפסים מובילים) 4
פרמטר נוסף
%%

סמל אחוזים

Changing your regional settings

______________________

* זמין רק עבור האזורים USA‏, ENG‏, HUN ו-CZ.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.