שימוש במדפסת וירטואלית ליצירת מסמכי PDF

ניתן ליצור מסמכי PDF מכל יישום שמאפשר לך לבחור מדפסת. המערכת תשתמש ב-PDF-XChange 5.0 עבור ABBYY FineReader 14.

  1. פתח מסמך שממנו ברצונך ליצור PDF.
  2. פתח את תיבת הדו-שיח 'אפשרויות הדפסה'.
  3. מרשימת המדפסות הזמינות, בחר באפשרות PDF-XChange 5.0 עבור ABBYY FineReader 14.
  4. במידת הצורך, לחץ על Properties..., וכוונן את ההגדרות ליצירת PDF.
  5. לחץ על Print כדי להתחיל ביצירת מסמך PDF.
  6. בתיבת הדו-שיח שתיפתח, ניתן לשנות את שם ומיקום הקובץ, לפתוח את המסמך להצגה לאחר שמירתו או לשלוח את המסמך בדואר אלקטרוני. ניתן גם לבחור להוסיף את מסמך ה-PDF שנוצר למסמך PDF קיים על-ידי בחירה באפשרות הוספת קבצים ל-PDF.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.