Fotografování dokumentů

Skenování nepředstavuje jedinou možnost získávání obrazů z vašich dokumentů, Můžete rozpoznávat fotografie dokumentů pořízené fotoaparátem nebo mobilním telefonem. Jednoduše pořiďte snímek textu, uložte jej na pevný disk a otevřete ho v aplikaci ABBYY FineReader.

Při pořizování obrazů dokumentů je nutno myslet na mnoho faktorů, aby byla fotografie vhodná k rozpoznávání. tyto faktory jsou podrobně popsány v následujících částech:

Požadavky na fotoaparát

Chcete-li fotoaparátem pořizovat obrazy dokumentů, které lze spolehlivě rozpoznávat, musí váš přístroj splňovat následující požadavky.

Doporučené charakteristiky fotoaparátu

 • Obrazový snímač: 5 milionů pixelů pro stránky A4. Pro fotografování dokumentů malého formátu, např. vizitek, může stačit i menší snímač.
 • Režim vypnutí blesku
 • Ruční ovládání clony, tj. dostupnost Av nebo plně ručního režimu.
 • Ruční zaostřování
 • Systém ochrany proti otřesům nebo možnost použití stativu
 • Optický zoom

Minimální požadavky

 • 2 milionů pixelů pro stránky A4.
 • Proměnlivá ohnisková vzdálenost.

Poznámka: Podrobné informace o fotoaparátu a jeho nastavení najdete v dokumentaci dodané s přístrojem.

Osvětlení

Osvětlení může výrazně ovlivnit kvalitu výsledné fotografie.

Nejlepších výsledků je možno dosáhnout s jasným a rovnoměrným světlem, pokud možno denním. Za jasného slunečného dne můžete pro získání ostřejšího obrazu nastavit vyšší hodnotu clony.

Použití blesku a dalších světelných zdrojů

 • V případě použití umělého osvětlení používejte dva zdroje světla umístěné tak, aby se eliminovaly stíny nebo oslnění.
 • Pokud je dostatek světla, blesk vypněte, abyste se vyvarovali ostrých lesků a stínů. Pokud používáte blesk za špatných světelných podmínek, fotografujte ze vzdálenosti (přibližně 50 centimetrů).

Důležité! Blesk nelze použít při fotografování dokumentů vytištěných na lesklém papíru. Obraz s leskem porovnejte s obrazem v dobré kvalitě

Pokud je obraz příliš tmavý

 • Otevřete clonu nastavením nižší hodnoty clony.
 • Nastavte vyšší hodnotu ISO.
 • Vzhledem k tomu, že automatické zaostření může při špatných světelných podmínkách selhat, použijte manuální zaostřování.

Porovnejte příliš tmavý obraz s obrazem v dobré kvalitě:

Pořizování fotografií

Pro získání fotografií dokumentů v dobré kvalitě dbejte na správnou polohu fotoaparátu a řiďte se následujícími jednoduchými doporučeními.

 • Kdykoli je to možné, používejte stativ.
 • Objektiv by měl být umístěn rovnoběžně se stránkou. Při přibližování musí být mezi fotoaparátem a dokumentem dostatečná vzdálenost, aby do rámečku vešla celá stránka. Tato vzdálenost ve většině případů leží v intervalu 50–60 cm.
 • Uhlaďte papírový dokument nebo stránky knihy (zejména v případě silných knih). Textové řádky by neměly být v úhlu větším než 20 stupňů, jinak by text nemusel být převeden správně.
 • Pro získání ostřejších fotografií zaostřete na střed stránky.

 • Aktivujte funkci stabilizace obrazu, protože delší expozice ve slabém světle může způsobit rozmazání obrazu.
 • Použijte funkci automatického otevření závěrky. Takto zabráníte pohybu aparátu, k němuž dochází při stisku tlačítka závěrky. Použití automatické závěrky se doporučuje i při použití stativu.

Možnosti vylepšení obrazu v následujících případech:

 • obrázek je příliš tmavý nebo má příliš nízký kontrast

Řešení: Zkuste zlepšit osvětlení. Není-li to možné, zkuste nastavit nižší hodnotu clony.

 • obrázek není dostatečně ostrý

Řešení: Při nedostatečném osvětlení nebo při fotografování z krátké vzdálenosti nemusí automatické zaostřování správně fungovat. Zkuste použít jasnější světlo. Použijte stativ a samospoušť, abyste předešli pohybu fotoaparátu při pořizování fotografie.

Je-li fotografie rozmazána jen nepatrně, zkuste použít nástroj Korekce fotografie, který je k dispozici v Editoru obrázků. Další informace naleznete v části "Ruční úprava obrazů."

 • část obrázku není dostatečně ostrá.

Řešení: Zkuste nastavit vyšší hodnotu clony. Fotografujte z větší vzdálenosti při maximálním optickém zvětšení. Zaostřete na kterýkoli bod mezi středem a okrajem obrazu.

 • blesk způsobuje odlesky

Řešení: Vypněte blesk nebo zkuste použít jiné zdroje světla a zvětšete vzdálenost mezi aparátem a dokumentem.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.