Разпознаване на документи

ABBYY FineReader използва технологии за оптично разпознаване на символи (OCR), за да конвертира изображения на документи в редактируем текст. Преди разпознаването програмата анализира структурата на целия документ и открива областите, които съдържат текст, баркодове, изображения и таблици. Качеството на разпознаване може да се подобри чрез избиране на правилните език на документа, режим на прочитане и тип печат преди разпознаването.

По подразбиране документите на ABBYY FineReader се разпознават автоматично. При автоматичното разпознаване се използват текущите настройки на програмата.

Съвет: Можете да изключите автоматичния анализ и OCR на новодобавени изображения от раздел Сканиране/Отваряне в диалоговия прозорец Опции (Инструменти> Опции…).

В някои случаи OCR процесът може да бъде стартиран ръчно. Например, ако сте забранили автоматичното разпознаване, ръчно сте избрали зони в изображение или сте променили следните настройки в диалоговия прозорец Опции (Инструменти> Опции…):

  • езиците за разпознаване в раздел Документ
  • типа на документа в раздел Документ
  • цветовия режим в раздел Документ
  • настройките на разпознаване в раздел Четене.
  • шрифтовете, които да се използват в раздел Четене

За да стартирате OCR процеса ръчно:

  • Щракнете върху бутонa Прочети от главната лента с инструменти или
  • Изберете Прочети документ от меню Документ

Съвет: За да разпознаете избраната област или страница, използвайте подходящите опции в менюта Страница и Област или използвайте контекстното меню.

Вижте също:

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.