Запис на документи, които могат да се редактират

ABBYY FineReader позволява запис на данни от разпознати изображения в редактируеми формати. Когато избирате формат, вземете предвид начина, по който ще използвате документа.

Запис в DOCX/ODT/RTF

За да запишете своя текст в DOCX/DOC/RTF/ODT:

 • Щракнете върху стрелката до бутона Запиши в главната лента с инструменти и изберете желания формат. Ако форматът, който Ви трябва, не е показан в списъка, щракнете върху Запис в други формати… и изберете желания формат от падащия списък Запис като тип. Или от меню Файл щракнете върху Запиши документа като и после върху желания формат за запис.

Съвет: В диалогов прозорец Опции са налични допълнителни опции за запис: изберете Инструменти > Опции…, щракнете върху раздел Запис и щракнете върху раздел RTF/DOCX/ODT.

Опциите за запис в този раздел са групирани в следните категории:

Оформление на документ

В зависимост от начина, по който планирате да използвате своя електронен документ, изберете една от следните опции:

 1. Точно копие

Създава документ, който запазва форматирането на оригинала. Тази опция се препоръчва за документи със сложно оформление, например промоционални брошури. Обърнете внимание обаче, че тази опция ограничава възможността за промяна на текста и форматирането на изходния документ.

 1. Редактируемо копие

Създава документ, който запазва близки до оригиналния формат и разположение на текста, но позволява лесно редактиране.

 1. Форматиран текст

Запазва шрифтовете, размерите на шрифтовете и параграфите, но не запазва точното разположение на обектите на страницата или разстоянието между редовете. Полученият текст ще бъде ляво подравнен (текстовете отдясно наляво ще бъдат дясно подравнени).

Забележка: В този режим вертикалните текстове ще бъдат променени в хоризонтални.

 1. Печат на текст

Този режим не запазва форматирането. Стиловете на шрифтовете се запазват, ако е разрешена опцията Запази почернен, курсив и подчертан стил на текста в обикновения текст.

Размер на страница по подразбиране

Можете да изберете размера на хартията, който да се използва за запис в RTF, DOC, DOCX или ODT формат, от падащия списък Размер на страница по подразбиране.

Настройки на текст

 • Запази разделянето на редове и пренасянето

Запазва горните и долни колонтитули в изходния документ.

 • Запази разделянето на страници

Запазва оригиналната подредба на страниците.

 • Запази номера на редове

Запазва оригиналните номера на редовете (ако има). Номерата на редовете ще бъдат записани в отделно поле, което остава непроменено, когато редактирате текста.

Забележка: Тази функция е налична само ако е избрано Точно копие или Редактируемо копие.

 • Запази горни, долни колонтитули и номера на страници

Запазва горните и долни колонтитули и разделянето на страниците в изходния документ.

 • Запази почернен, курсив и подчертан стил на текста в обикновения текст

Запазва стиловете на текста при запис в режим Печат на текст.

 • Запази цвета на текста и фона

Запазва оригиналния цвят на буквите.

Забележка: Ако е било забранено определянето на структурните елементи (горни и долни колонтитули, бележки под линия, съдържание и списъци), тези елементи ще бъдат записани като основен текст. Тези настройки се намират в раздел Четене в диалогов прозорец Опции (Инструменти > Опции…).

Настройки на изображения

Документите, които съдържат голям брой изображения, са с много голям размер. За да намалите размера на файла, изберете желаната опция от групата Настройки на изображение.

Съвет:

 • За да промените параметрите на запис на изображението, щракнете върху Потребителски размер…. В диалоговия прозорец Потребителски настройки изберете желаните параметри и щракнете върху OK.
 • Ако не желаете да запазите изображенията в разпознатия текст, уверете се, че опцията Запази изображенията не е избрана.

Разширени

Изберете опцията Освети символи с ниска достоверност, ако искате да редактирате разпознатия текст в Microsoft Word, вместо в прозорец Текст на ABBYY FineReader. Ако тази опция е избрана, символите с ниска достоверност ще бъдат осветени в Microsoft Word документа.

Съвет: Можете да промените цвета на неясните символи в раздел Изглед в диалогов прозорец Опции (Инструменти > Опции…).

Запис в PPTX

За да запишете своя текст в PPTX:

 • От меню Файл щракнете върху Запиши документа като и после върху Microsoft PowerPoint презентация. Или щракнете върху стрелката до бутона Запиши в главната лента с инструменти и изберете Запиши като PPTX. Ако форматът, който Ви трябва, не е показан в списъка, щракнете върху Запис в други формати… и изберете желания формат от падащия списък Запис като тип.

Съвет: В диалогов прозорец Опции са налични допълнителни опции за запис: изберете Инструменти > Опции…, щракнете върху раздел Запис и щракнете върху раздел PPTX.

Опциите за запис в този раздел са групирани в следните категории:

Настройки на текст

 • Запази разделянето на редове

Запазва оригиналната подредба на редовете.

 • Пренасяне на текст на редове в една и съща клетка

Целият разпознат текст се помества изцяло в текстовия блок в слайда.

 • Запази горни и долни колонтитули

Запазва горните и долни колонтитули в изходния документ.

Настройки на изображения

Документите, които съдържат голям брой изображения, са с много голям размер. За да намалите размера на файла, изберете желаната опция от групата Качество на изображение.

Съвет:

 • За да промените параметрите на запис на изображението, щракнете върху Потребителски размер…. В диалоговия прозорец Потребителски настройки изберете желаните параметри и щракнете върху OK.
 • Ако не желаете да запазите изображенията в разпознатия текст, уверете се, че опцията Запази изображенията не е избрана.

Запис в TXT

За да запишете своя текст в TXT:

 • От меню Файл щракнете върху Запиши документа като и после върху Текстов документ. Или щракнете върху стрелката до бутона Запиши в главната лента с инструменти и изберете Запиши като TXT. Ако форматът, който Ви трябва, не е показан в списъка, щракнете върху Запис в други формати… и изберете желания формат от падащия списък Запис като тип.

Съвет: В диалогов прозорец Опции са налични допълнителни опции за запис: изберете Инструменти > Опции…, щракнете върху раздел Запис и щракнете върху раздел TXT.

Опциите за запис в този раздел са групирани в следните категории:

Оформление на документ

В зависимост от начина, по който планирате да използвате своя електронен документ, изберете една от следните опции:

 1. Форматиран текст

Запазва параграфи, но не запазва точното позициониране на обектите и разстоянията между редовете. Освен това се използват интервали за възпроизвеждане на отстъпите на параграфите и таблиците. Полученият текст ще бъде ляво подравнен (текстовете отдясно наляво ще бъдат дясно подравнени).

Забележка: В този режим вертикалните текстове ще бъдат променени в хоризонтални.

 1. Печат на текст

Този режим не запазва форматирането.

Настройки на текст

 • Запази разделянето на редове

Запазва оригиналната подредба на редовете. Ако тази опция не е избрана, текстът ще бъде записан на един ред.

 • Вмъкни символ за разделяне на страници (#12) като разделител на страница

Записва оригиналната подредба на страниците.

 • Използвай празен ред за разделяне на параграфи

Разделя параграфите с празни редове.

 • Запази горни и долни колонтитули

Запазва горните и долни колонтитули в изходния документ.

Кодиране

ABBYY FineReader определя автоматично кодовата таблица. За да промените кодовата таблица, изберете желаната кодова таблица от падащия списък в Кодиране.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.