Запис на таблици

ABBYY FineReader позволява да запишете таблици в XLS, XLSX и CSV формати.

XLS и XLSX

За да запишете своя текст в XLS или XLSX:

 • Щракнете върху стрелката до бутона Запиши в главната лента с инструменти и изберете Запиши като Microsoft Excel документ… или Запиши като Microsoft Excel 97-2003 документ… Ако форматът, който Ви трябва, не е показан в списъка, щракнете върху Запис в други формати… и изберете желания формат от падащия списък Запис като тип. Или от меню Файл щракнете върху Запиши документа като и после върху Microsoft Excel 97-2003 Workbook.

Съвет: В диалогов прозорец Опции са налични допълнителни опции за запис: изберете Инструменти > Опции…, щракнете върху раздел Запис и щракнете върху раздел XLSX.

Налични са следните опции:

Оформление на документ

Изберете една от следните опции от падащия списък според начина, по който ще използвате документа:

 1. Форматиран текст

Запазва шрифтовете, размерите на шрифтовете и параграфите, но не запазва точните позиции на обектите и разстоянието между редовете. Ще получите непрекъснат ляво подравнен текст (текстове, отпечатани отдясно наляво, ще бъдат дясно подравнени).

Забележка: Всеки вертикален текст ще бъде показан хоризонтално, ако изберете тази опция.

 1. Печат на текст

Не запазва форматирането на текста.

Настройки на текст

 • Игнорирай текста извън таблиците

Записва само таблици и игнорира останалото.

 • Конвертирай числовите стойности в числа

Конвертира числа във формат "Числа" в XLS файл. Microsoft Excel може да извършва аритметични операции върху клетки с този формат.

 • Запази горни и долни колонтитули

Запазва горните и долни колонтитули в изходния документ.

 • Създай отделни работни листове за всяка страница (само XLSX)

Изберете тази опция, за да запишете страниците от оригиналния документ като отделни работни листове.

Настройки на изображения

Можете да запишете изображения в XLSX документи. Документите, които съдържат голям брой изображения, са с много голям размер. За да намалите размера на файла, изберете желаната опция от падащия списък в групата Настройки на изображения.

Съвет:

 • Ако искате да зададете по-широк избор от параметри за качество на изображението, изберете Потребителски размер… и променете настройките в диалоговия прозорец Потребителски настройки.
 • Ако не желаете да запазите изображенията в разпознатия текст, уверете се, че опцията Запази изображения (само XLSX) не е избрана.

CSV

За да запишете своя текст в CSV:

 • От меню Файл щракнете върху Запиши документа като и после върху CSV документ. Или щракнете върху стрелката до бутона Запиши в главната лента с инструменти и изберете Запиши като CSV. Ако форматът, който Ви трябва, не е показан в списъка, щракнете върху Запис в други формати… и изберете желания формат от падащия списък Запис като тип.

Съвет: В диалогов прозорец Опции са налични допълнителни опции за запис: изберете Инструменти > Опции…, щракнете върху раздел Запис и щракнете върху раздел CSV.

Опциите за запис в този раздел са групирани в следните категории:

Настройки на текст

 • Игнорирай текста извън таблиците

Записва само таблиците и игнорира останалото.

 • Вмъкни символ за разделяне на страници (#12) като разделител на страница

Записва оригиналната подредба на страниците.

 • Разделител на полета

Избира символа, който ще радели колоните с данни в CSV файла.

Кодиране

ABBYY FineReader определя автоматично кодовата таблица. За да промените кодовата таблица, изберете желаната кодова таблица от падащия списък в Кодиране.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.