Използван е неправилен шрифт или някои символи са заменени с "?" или "?"

Ако видите "?" или "□" вместо букви в прозореца Текст, проверете дали шрифтовете, избрани за показване на разпознатия текст съдържат всички символи, използвани в текста.

За подробности вижте  "Необходими шрифтове."

Можете да промените шрифта в разпознатия текст, без да стартирате процеса на разпознаване отново.

За да промените шрифта в кратък документ:

  1. Изберете част от текста, в която някои от символите са показани неправилно.
  2. Щракнете с десния бутон и изберете Свойства от контекстното меню.
  3. В панел Свойства на текста изберете желания шрифт. Шрифтът на избраната част от текста ще се промени съответно.

За да промените шрифт в дълъг документ, в който се използват стилове:

  1. От меню Инструменти изберете Редактор на стил…
  2. В диалоговия прозорец Редактор на стил изберете желания стил и променете шрифта му.
  3. Щракнете върху OK. Шрифтът във всички части на документа, които използват този стил, ще се промени съответно.

Важно! Ако документ на ABBYY FineReader е бил разпознат или редактиран на друг компютър, текстът в документа може да се показва неправилно на Вашия компютър. В този случай се уверете, че всички шрифтове, използвани в документа, са инсталирани на Вашата машина.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.