Hľadať a opraviť

Program Editor PDF vám umožňuje odstrániť z dokumentov PDF pred ich publikovaním dôverné informácie. Postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu v ľavej table alebo kliknite na Zobraziť > Hľadať a otvorí sa tabla HĽADAŤ.
 2. Prejdite na kartu REDIGOVAŤ.
 3. V textovom poli Hľadať čo:
 4. V dokumente sa zvýraznia slová alebo frázy zhodné s vaším dopytom.
  Výsledky vyhľadávania budú usporiadané do skupín (podľa zdroja: text, poznámky alebo záložky) a môžete zvýrazniť celé skupiny.
   
 5. V prípade potreby kliknite na šípku vedľa ikony  a vyberte niektorú z týchto možností:
  • Presná zhoda nájde len slová, ktoré sú presnou zhodou slov zadaných do vyhľadávacieho poľa.
   Napríklad hľadanie slova „correct“ nenájde slová ako „incorrectly“ ani „correction“.
  • Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmená nájde vo vašom dopyte iba slová zhodujúce sa veľkosťou písmen.
   Napr. hľadanie slova „Editor“ nenájde slová ako „editor“ ani „EDITOR“.
 6. Vo výsledkoch vyhľadávania označte slovo alebo slovné spojenie, ktoré sa má redigovať.
  Ak chcete redigovať naraz niekoľko slov alebo slovných spojení, vyberte príslušnú hodnotu na paneli Hľadať.
 7. Kliknite na Redigovať.
  Odstránia sa tým vybrané slová alebo frázy a prekreslia sa ich príslušné výskyty.
 8. Uložte svoje zmeny.

Vyhľadávanie a redigovanie podľa zoznamov kľúčových slov

Ak potrebujete vyhľadať a redigovať opakujúce sa slová alebo kombinácie slov z dokumentu (napr. dôverné informácie o vašej organizácii atď.), vytvorte si zoznam kľúčových slov s týmito slovami a použite ho na vyhľadanie a redigovanie príslušného textu. Urobíte to tak, že kliknete na ikonu v textovom poli Hľadať čo a z rozbaľovacieho zoznamu vyberiete jednu z nasledujúcich možností:

 • Pridať kľúčové slovo do zoznamu pridať slovo alebo kombináciu slov, ktorá je momentálne v textovom poli, do zoznamu kľúčových slov;
 • Nájsť použitím zoznamu kľúčových slov vyhľadať text podľa vlastného zoznamu kľúčových slov;
 • Upraviť zoznam kľúčových slov... pridávať, upravovať, odstraňovať a ukladať kľúčové slová do zoznamu.
  Ak chcete uložiť zmeny vykonané v zozname a uskutočniť vyhľadávanie podľa upraveného zoznamu kľúčových slov, kliknite na Uložiť a nájsť.  


  Všetky kľúčové slová v konkrétnom zozname zobrazíte prejdením kurzora myši na názov zoznamu.


  Zoznam kľúčových slov zatvoríte kliknutím na ikonu vedľa jeho názvu alebo zrušením jeho začiarknutia Nájsť použitím zoznamu kľúčových slov.

04.03.2022 7:13:26

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.